Accountantscontrole bij lokale overheden: een internationale vergelijking

29 september 2022
Opinie

Op 15 juni 2022 van dit jaar is het boek ‘Auditing Practices in Local Governments: An International Comparison’ bij Emerald gepubliceerd. Deze uitgave biedt een actueel overzicht van de accountantscontrole in de publieke sector op zowel lokaal- als staatsniveau. Remko Renes en Herman van Brenk, beide verbonden aan Nyenrode, schreven samen met Tjerk Budding (VU) en Rein-Aart van Vugt (Deloitte) een bijdrage over Accountantscontrole van lokale overheden in Nederland. 

 

Overheidsuitgaven maken een aanzienlijk deel uit van het nationale BBP en worden beschouwd als een cruciaal middel om perioden van economische en sociale crisis te boven te komen, maar worden vaak bekritiseerd als inefficiënt en ondoeltreffend, hetgeen aanleiding geeft tot oproepen tot nieuwe hervormingsprocessen. Omdat de meeste overheidsmiddelen afkomstig zijn van belastingen van burgers en bedrijven, zijn verantwoordingsplicht en zekerheid essentieel in het democratische proces en de accountantscontrole tracht deze rol van openbaar belang te vervullen. Dit heeft tot gevolg dat de controle van de overheid en de publieke sector in ruime zin steeds meer onder de controle van het publiek en onder politieke druk komt te staan.

Vergelijkende analyse

Aan de hand van een vergelijkende analyse van de ontwikkeling van auditpraktijken bij overheden over de hele wereld, biedt de uitgave ‘Auditing Practices in Local Governments: An International Comparison’ een actueel overzicht van de accountantscontrole van zowel financiën als rechtmatigheid (compliance) in de publieke sector op zowel lokaal- als staatsniveau. Door zich te concentreren op landen die verschillende implementatieprocessen hebben doorgemaakt en die worden gekenmerkt door verschillende bestuurlijke en politieke culturen, bieden de verschillende auteurs een vergelijkende analyse van landen over de hele wereld, waaronder Europese staten, de VS, Canada, China, Australië en Nieuw-Zeeland.

Grondig overzicht

Dit eerste deel van Emerald Studies in Public Service Accounting and Accountability, geschreven door wetenschappers en mensen uit de praktijk op het gebied van auditing van de publieke sector, biedt onderzoekers én mensen uit de praktijk, een grondig vergelijkend overzicht van de internationale praktijk op het gebied van auditing van de publieke sector.


 

Lees hier de bijdrage over Accountantscontrole van lokale overheden in Nederland van Tjerk Budding (VU) en Rein-Aart van Vugt (Deloitte), Remko Renes (Nyenrode) en Herman van Brenk (Nyenrode) gepubliceerd op Emerald.com.  

 

Bron: nieuwsbrief Nyenrode Corporate Governance Instituut, september 2022.

Artikelen en columns gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief van het NCGI weerspiegelen niet per definitie een algemene visie van het NCGI, maar worden door auteurs op persoonlijke titel geschreven. Reageren kan via ncgi@nyenrode.nl. 

 

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.