Ambidextrie in digitale ecosystemen

Blog PhD candidate Bart van der Linden

21 maart 2019
Community

De recente digitale trends buigen CIO’s in een spagaat. Dit werd duidelijk tijdens de laatste CIO-rondetafel op Nyenrode met partner T-Systems Nederland. Onderwerp van de sessie was fotonica als digitale disruptie in IT-ecosystemen binnen en tussen organisaties.

thr20190221-0001-3

Aan de ene kant is een stabiele IT-omgeving nodig om de organisatie goed te laten functioneren in de explotatie. Tegelijkertijd is exploratie, het innoveren, van belang om te overleven in een concurrerende markt. Organisaties zullen zich in de digitale transformatie ambidexter moeten maken. En dat ze deze opgave niet alleen aankunnen, maar dit met andere partijen binnen een ecosysteem moeten volbrengen, lijkt evident.

Digitale disruptie: fotonica

Professor Ton Backx (TU Eindhoven) trakteerde de CIO’s tijdens de rondetafel op een toekomstbeeld van digitale disruptie, die veel ‘ICT-spelregels’ om zal gooien. Fotonica als technologie maakt gebruik van fotonen om informatie op zeer grote snelheid te transporteren of om grote hoeveelheden digitale gegevens op te slaan. Het wordt het komende decennium hèt alternatief voor het oplossen van de problemen van opslag, ‘low latency’ transport en energieverbruik waar de IT-sector door opkomst van cloudsourcing en Internet of Things (IoT) tegenaan loopt. Nederland zet vol in op deze veelbelovende technologie en op dit moment wordt de technologie steeds verdergaand in nieuwe datacenters toegepast. Professor Backx, zelf zeer nauw betrokken bij het fotonica instituut PhotonDelta, gaf aan dat ze met een geïntegreerd fotonica ecosysteem bezig zijn om deze disruptie verder vorm te geven.

thr20190221-0034-2

Ambidextrie: De spagaat van de CIO, en serviceprovider

Bestuurder Willem Eelman, head Audit Committee en non-executive director van GrandVision sprak over zijn ervaringen als CIO bij Unilever en CFO bij SHV en digitale transformatie bij corporates. Hij legde de focus op de toenemende complexiteit waar CIO’s voor staan, namelijk dat ze als IT-organisatie zowel om moeten kunnen gaan met exploiteren als exploreren.

thr20190221-0060

Met andere woorden, het is van cruciaal belang dat de bestaande IT omgeving in de lucht blijft terwijl er tegelijkertijd digitale innovatie moet plaatsvinden. De ‘ambidextrous organization’ is het codewoord, het relatief zeldzame verschijnsel zowel rechts als linkshandig te zijn.  Aansluiting blijkt hierbij  de cruciale succesfactor. Niet alleen Eelman ging hierop in, maar ook Sake Algra, managing director van T-Systems. Hij onderkent deze spagaat van de CIO, maar ziet dat breder, het geldt volgens hem ook voor de serviceprovider. Hamvraag voor zowel de CIO als de service provider is waarop te focussen en hoe het geheel in balans te houden. Zowel Eelman als Algra gaven aan dat het werken met partners in een IT-innovatie ecosysteem hierbij van belang is om succesvol te kunnen zijn.

Center of Excellence: digitale ecosystemen met focus op ambidextrie

Eind 2017 startte de samenwerking tussen Nyenrode en T-Systems om het concept digitale ecosystemen handen en voeten te geven. In die periode werd na een aantal rondetafels en themadagen duidelijk dat veel organisaties worstelen met het concept van digitale ecosystemen, waarbij telkens het spanningsveld tussen operationele excellentie  en enterpreneurial innovatie naar voren kwam.

thr20190221-0026-2

Om het concept van digitale ecosystemen beter toe te passen voor een betere digitale ambidextrie wil Nyenrode met founding partner T-Systems een Center of Excellence opzetten. Een aantal onderwerpen zouden onderzocht kunnen worden, te weten:

  • Digitale ecosysteem services & de sourcing strategie
  • Digitale ambidextrie: operationele excellentie versus enterpreneurial innovatie
  • De impact van disruptie zoals fotonica in digitale transformatie van IT-ecosystemen

Rondetafel CoE digitale ecosystemen – ambidextrie op 15 mei 2019

Op woensdagochtend 15 mei vindt op Nyenrode een discussietafel plaats om dit Center of Excellence met 10 partners vorm te geven. We bespreken dan de doelstellingen bespreken met de partners. Bij interesse neem je contact op  met Bart van der Linden. 

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.