‘Ambitieuze IT'ers spreken taal van boardroom’

17 augustus 2016
Onderwijs

IT'ers met ambitie doen er goed aan thuis te raken in de wereld van financiën. Dat zegt prof. dr. Lineke Sneller, kerndocent van de module Risk and Finance, onderdeel van Modulair Executive MBA in Business & IT.  Lineke Sneller, zelf oud-CIO: ‘Op directieniveau meepraten vereist een solide financiële basis.’

IT en financiën lijken twee totaal verschillende werelden. Toch doen I(C)T-managers er goed aan vertrouwd te raken met financieel risicomanagement. Zeker wanneer zij een positie als CIO ambiëren. Sneller: ‘Als je als IT-manager betrokken wilt worden bij de besluitvorming van een organisatie, zul je de taal van geld moeten spreken. In de module Risk & Finance reiken we deelnemers van de MBA Business & IT academische theorie aan waarmee ze jaren vooruit kunnen. Tot in de raad van bestuur.’

Waar gaan deelnemers mee aan de slag?

Jaarverslag analyseren

De module Risk and Finance start met het jaarverslag. Deelnemers nemen het jaarverslag van hun eigen organisatie mee, leren cijfers beoordelen en het verhaal erachter analyseren. ‘Waar liggen financiële risico’s? Wat heeft de aandacht van de directie? En – in algemene zin – hoe staat een bedrijf ervoor? Dat is ook interessant als je een langdurige samenwerking overweegt met een nieuwe leverancier.’Deelnemers sluiten het onderdeel af door een presentatie over een deelonderwerp – bijvoorbeeld over duurzaamheid of het personeelsbeleid – te geven voor een fictieve directie.

IT-investeringsvoorstel verdedigen

Veel bedrijven investeren een groot deel van hun budget in IT-voorzieningen. Het is van cruciaal belang dat je als IT-manager een investeringsvoorstel kunt opstellen dat je directie overtuigt. Wat maakt een investeringsvoorstel sterk? Waar let de directie op? ‘We merken dat veel deelnemers met deze vragen worstelen. Daarom gaat de module hier uitgebreid op in.’

Data en privacywetgeving

Vrijwel ieder toekomstbestendig business model is erop gestoeld dat bedrijven verwachten te profiteren van beschikbare persoonsgegevens. ‘Een mooie kans. Maar het zijn ook gegevens die klanten je toevertrouwen in de veronderstelling dat je daar zorgvuldig mee omgaat. Hoe doe je dat?’ Bovendien is er de afgelopen jaren veel veranderd rond de privacywet en -regelgeving. ‘De module behandelt deze nieuwe kaders en onderzoekt met deelnemers welke ruimte bedrijven daarbinnen hebben.’

IT en crisismanagement

De IT is cruciaal voor de bedrijfsvoering; tegenwoordig zijn bijna alle processen gedigitaliseerd. Wat als een deel van het systeem uitvalt? ‘Je moet goed weten wat je opties zijn. Crisismanagement is daarom een belangrijke vaardigheid voor IT-managers. Welk draaiboek moet je paraat hebben? Wat kun je doen om de schade te beperken? Dit zijn vragen die we behandelen in dit onderdeel. Deelnemers brengen de theorie in praktijk met een simulatieoefening. Ze zijn daar vaak heel enthousiast over, omdat ze een reële crisis kunnen beleven in een veilige setting.’

Motiverend

‘Van tevoren denken deelnemers aan de MBA Business & IT dat dit een van de moeilijkere vakken is. Het staat ver weg van de meeste van hen, omdat ze vaak een technische achtergrond hebben. Ik herken dat – ik kom zelf uit de IT en heb pas veel later een financiële opleiding gevolgd. Uiteindelijk vond ik die academische vorming heel motiverend. Ik had er veel aan in mijn tijd als CIO, omdat ik veel beter aansloot bij de taal en focus van de boardroom. Dat zullen de deelnemers aan deze module ook ervaren.’

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.