“Communicatieprofessionals, kom achter je bureau vandaan”

19 mei 2022
Onderwijs

De grootste uitdaging van de huidige arbeidsmarktproblematiek is niet het aantrekken van talent, maar het behouden ervan. Dat stelt Bea Aarnoutse, docent aan Nyenrode Business Universiteit, partner en strategy director van communicatie- en organisatieadviesbureau PROOF en auteur van Alignment 2.0 en Happy change. “Niet alleen HRM en directie hebben hierbij een verantwoordelijkheid, óók de afdeling communicatie. Sterker nog: het is van belang dat HRM en Communicatie veel beter gaan samenwerken in de toekomst. Dat kan en moet in veel organisaties veel beter.”

Dat ‘intern beginnen, extern winnen’ betekent, blijkt wel uit recente cijfers van onderzoeks- en (organisatie)adviesbureaus Gallup en McKinsey. Zijn medewerkers betrokken en aligned – de juiste mensen doen de juiste dingen in lijn met de strategie van de organisatie – dan leidt dit tot een afname van het ziekteverzuim van 81%. Daarbij daalt het verloop met 43%, neemt de productiviteit met 18% toe, en wordt er een sterke afname van 64% van het aantal veiligheidsincidenten gerealiseerd. Uiteindelijk resulteert het in een toename van klantloyaliteit met 10%, van winst met 23% en van welzijn van medewerkers met 66%. 

Weten, willen en kunnen

Ook al spreken de cijfers voor zich, veel organisaties beschouwen hun eigen medewerkers nog niet als hun belangrijkste stakeholder, en ze zien de relatie tussen werkgever en medewerker ook niet als wederkerig. Een gemiste kans volgens Aarnoutse, want vandaag de dag hangt succes van je organisatie niet alleen af van het hebben van een duidelijke strategie, maar ook van het op waarde schatten van de kennis en vaardigheden van je mensen en het investeren in hun talent. Het bieden van goede arbeidsvoorwaarden is daarbij niet genoeg, je moet werk maken van een goede employee journey. Alleen als je de belofte aan je medewerkers waarmaakt, heb je succes. Aarnoutse legt uit: “De succesvolste organisaties zijn de organisaties waar de juiste mensen zich kunnen ontwikkelen om de juiste dingen te doen. Dit zijn de medewerkers die weten wat hun eigen bijdrage is aan de organisatiestrategie, en die deze bijdrage ook willen en kunnen leveren. Dat weten, willen en kunnen leidt tot meer betrokkenheid en alignment, en daarmee tot behoud van talent binnen je organisatie. Voor alle helderheid: leidinggevenden zijn ook medewerkers. En de rol van die leidinggevenden is cruciaal want zij bepalen voor 70% het werkgeluk.”

Communicatieprofessionals

Maar hoe zorg je ervoor dat je medewerkers weten, willen en kunnen? Volgens Aarnoutse spelen communicatieprofessionals hierbij een cruciale rol. “Zij zorgen ervoor dat het verhaal van de organisatie niet alleen aan de buitenwereld, maar ook de binnenwereld wordt verteld. Je bent pas succesvol als je binnen waarmaakt wat je buiten belooft. Maar dan moet iedereen wel eerst weten wat die belofte is en waarom, en dat ook kunnen uitdragen zodat de hele organisatie communicatiever wordt.” Communicatieprofessionals moeten hiervoor wel achter hun bureau vandaan komen. Aarnoutse: “Je moet de organisatie in. Je oor te luister leggen op de werkvloer en vragen wat medewerkers willen bijdragen aan de strategie van je organisatie en wat ze nodig hebben om dat te kunnen. Werk je bijvoorbeeld voor een supermarktketen, dan weet je niet wat vakkenvullers, caissières en teamleiders in de supermarkten vinden als je op het hoofdkantoor blijft zitten. Dat luisteren en de dialoog hebben is van belang: op alle niveaus. Daarbij heeft communicatie natuurlijk ook een belangrijke rol richting directie: maak duidelijk wat er leeft en maak het bespreekbaar. Iemand moet de luis in de pels zijn richting directie.”

Doelgroepen

Aarnoutse stelt dat communicatieprofessionals voor een goede employee journey (en daarmee betrokken en aligned medewerkers) moeten inzien dat medewerkers van een organisatie net zo goed uit doelgroepen bestaat als klanten, en dat ze hun communicatiestrategie hierop moeten aanpassen. “Het gaat erom dat alle verschillende medewerkers snappen waar je als organisatie naartoe wilt, want pas dan kan een medewerker nadenken over de vraag hoe hij of zij daaraan kan bijdragen”, legt Aarnoutse uit. “Iedereen wil namelijk bijdragen aan iets – of je nu caissière, verpleegkundige of communicatieadviseur bent. Daarvoor kom je je bed uit, en ben en blijf je voor je organisatie, én voor jezelf het meest waardevol.”

Bea Aarnoutse geeft college tijdens de collegereeks Strategische Communicatie. Aan de hand van een concreet stappenplan en praktijkvoorbeelden leert zij deelnemers hoe communicatie kan bijdragen aan een succesvolle employee journey en aligned medewerkers.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.