Creatieve oplossingen voor complexe problemen

24 oktober 2017
Onderwijs

Design Thinking draait om innovatie waarbij de mens centraal staat. Professor Ad van Berlo en Innovatiestrateeg Maayke de Brouwer weten dat het vooral praktisch is om in te zetten bij het oplossen van complexe vragen. Van Berlo: ‘Er zijn veel vraagstukken waarbij meerdere stakeholders betrokken zijn. Bij Design Thinking kijk je holistisch naar een vraagstuk. Je neemt afstand en bekijkt analyserend wat het echte probleem is, wie erbij betrokken zijn en op welk niveau het invloed heeft. Kan je de oplossing anders vormgeven?’

Van Berlo is de oprichter van VanBerlo en een van de docenten van de masterclass Design Thinking. ‘Wanneer je complexe vraagstukken die continu in beweging zijn wil vastpakken, dan moet je zorgen dat alle stakeholders gezamenlijk tot een besluit komen. Ik merk dat er voor de meeste problemen vanuit één perspectief gekeken wordt. Op het moment dat je van elke stakeholder het perspectief bekijkt, heb je meerdere inzichten. Vervolgens is het belangrijk dat je die met elkaar verbindt om tot de beste oplossing te komen. Je analyseert veel, maar je verbeeldt ook meteen.’ Daardoor ontstaan andere inzichten voor alle partijen en kan je creatieve oplossingen toepassen. De Brouwer voegt toe: ‘Je hebt meer kans op succes wanneer het resultaat van Design Thinking in co-creatie met de stakeholders is ontstaan, waardoor draagvlak ontstaat voor hun ‘eigen’ oplossing.’

Positieve effecten

De Brouwer was betrokken bij een project voor Rijkswaterstaat aan de A9. ‘Je ziet van oudsher dat omgevingsmanagers bezig zijn om de omgeving op een manier te betrekken waarbij zo min mogelijk vertraging in het proces ontstaat, want vertraging kost geld. Met andere woorden ze proberen de hinder zo veel mogelijk te beperken. Jammer, want als je je echt verdiept in wat de behoefte van de omgeving is, kan je met zo’n grootschalige ingreep ook iets toevoegen’. De Brouwer vertelt dat de bewoners zich bleken te storen aan de grote hekken met oranje zeil die bouwmaterialen afschermden. In overleg met een nabijgelegen ROC, waar een tekort aan stageplaatsen was, werden vervolgens studenten Beveiliging ingezet om die beveiligingstaak over te nemen, zodat die hekken weg konden. Zo sneed het mes aan twee kanten.

Lef en nieuwsgierigheid

‘Met Design Thinking kan je oplossingen sneller vinden en uitvoeren. Het is heel pragmatisch’, stelt Van Berlo. Het is een methodiek waarbij je een prototype maakt, experimenteert met het tussenliggende resultaat en van daaruit verder groeit. Het is een agile proces. Op de vraag wat de do’s en don’ts van Design Thinking zijn, antwoordt De Brouwer: ‘Het is belangrijk om niet voor anderen te denken. Je moet lef hebben en nieuwsgierig zijn.’ Van Berlo vult aan: ‘Je hebt kennis nodig op jouw gebied, je moet analytisch vermogen bezitten en een beetje stout durven zijn.’ Durven experimenteren en analyseren is belangrijk, omdat je anders stil blijft staan.

Tijdens de driedaagse Masterclass Design Thinking krijg je relevante, originele en creatieve oplossingen voor een vraagstuk. Je gaat praktisch aan de slag met echte cases. Nyenrode Business Universiteit werkt voor deze masterclass samen met de TU Eindhoven.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.