De kracht van multidisciplinaire teams

14 juni 2017
Onderwijs

Bedrijven hebben steeds meer te maken met nieuwe ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen. Klanten passen hun verwachtingen aan op nieuwe trends. Managers en vakspecialisten staan daarom voor de uitdaging zich niet te verschuilen achter hun eigen discipline, maar juist de samenwerking te zoeken om nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden. Dat stelt Ineke van der Ploeg. Zij stond aan de basis van het Specialist Development Program van Nyenrode.

Wat is een multidisciplinair team? Een multidisciplinair team bestaat uit mensen die elk gespecialiseerd is in een bepaald vakgebied. Zij werken samen aan een opdracht of project. Daarbij is de kennis van verschillende vakgebieden essentieel om de opdracht succesvol af te ronden.

Is multidisciplinair samenwerken een hype of een noodzaak om een strategisch voordeel op de markt te houden? Voor veel bedrijven is deze werkwijze een gewaagd doel, omdat het de huidige, vaak hiërarchische cultuur overstijgt. Managers en vakspecialisten doorbreken met hun team de grenzen van de afdelingen, procedures en vaste afspraken. Vakspecialisten uit alle lagen van het bedrijf zijn hierbij betrokken; van managers en directieleden tot vakspecialisten op het gebied van ICT, sales, accountancy en developers. Daardoor is het team in staat een compleet beeld te geven van alle ontwikkelingen op de markt, maar ook om samen met creatieve oplossingen te komen. Hierdoor hebben bedrijven met een multidisciplinair team een strategisch voordeel op de concurrentie en kunnen zij vroegtijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

Andere rol kunnen aannemen in multidisciplinaire teams

Multidisciplinair samenwerken gaat verder dan de opzet van een enkel nieuw project. Het team werkt structureel samen om verschillende vraagstukken te onderzoeken en hier oplossingen voor te bieden. Het is daarom belangrijk dat iedereen in het team steeds een andere rol aan kan nemen. Bijvoorbeeld als projectleider, creatief brein of analyticus. De werkwijze voor deze teams gebeurt vaak in combinatie met de introductie van nieuwe vormen van werken zoals scrum en agile.

Samenwerken met andere vakgebieden

De eerste voorwaarde van een multidisciplinair team is dat het bestaat uit mensen uit verschillende vakgebieden. Iedere specialist brengt zijn eigen vakkennis mee. Het voordeel is dat het team vanuit verschillende invalshoeken creatieve oplossingen bedenkt. De grootste uitdaging is dat iedere specialist een andere denkwijze heeft en zijn eigen vaktaal spreekt. Openstaan voor nieuwe ideeën, actief vragen stellen om een dialoog op gang te brengen, interesse tonen en nieuwsgierig zijn is daarom belangrijk. Tegelijkertijd is het voor veel vakspecialisten een uitdaging om hun ideeën goed over te brengen bij het management, zodat deze daadwerkelijk worden uitgevoerd. Daarvoor heeft een vakspecialist inzicht nodig in zijn eigen leiderschapskwaliteiten en de impact die hij op de organisatie kan maken. Zo kan hij met de manager samenwerken op een gelijkwaardig niveau.

Netwerken

Niet alleen de grenzen tussen teams vervagen, maar ook tussen bedrijven onderling. De eerste bedrijven wisselen al medewerkers uit om inspiratie op te doen van elkaars werkwijze, zoals scrum, agile of lean werken. Verandering van omgeving doet je blik verruimen. Kijk bijvoorbeeld of je mee kunt werken in het bedrijf van een vaste leverancier in de bedrijfsketen en onderzoek hoe je elkaar kan versterken.

Succesvol multidisciplinair samenwerken

Succesvol multidisciplinair samenwerken komt niet vanzelf, maar is te leren. Ontwikkel je persoonlijke leiderschapskwaliteiten, zodat je impact hebt op de organisatie en traditionele patronen kan doorbreken. Zo geef je het proces van verandering van binnenuit vorm. Vooral specialisten doen er goed aan zich verder te ontwikkelen, zodat ze een stevige gesprekspartner zijn voor het management of de boardroom. Leer bijvoorbeeld strategisch te denken, oefen gesprekstechnieken en leer je in te leven in andere mensen met andere vakgebieden en paradigma’s. In het Specialist Development Program van Nyenrode komen deze aspecten aan bod. Vakspecialisten voeren de regie over hun eigen ontwikkeling en versterken daarmee de concurrentiepositie van hun bedrijf.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.