De rol van de accountant en corporate governance informatie

12 december 2017
Opinie

Met ingang van boekjaar 2017 is de nieuwe Nederlandse Corporate Governance Code van toepassing. Daarnaast heeft de accountant sinds boekjaar 2016 een uitgebreidere rol ten aanzien van het bestuursverslag.

De NBA heeft op 26 oktober 2017 een herziene NBA-handreiking 1109 ‘Accountant en corporate governance informatie’ gepubliceerd ter consultatie, waarin wordt aangegeven op welke wijze de accountant dient om te gaan met de herziene Code.

Ruud Pruijm en Remko Renes, leden van het Nyenrode Corporate Governance Instituut, hebben gereageerd op het consultatieverzoek. Zij vinden het verstandig en gewenst dat de NBA de handreiking herziet waarin uitleg wordt gegeven over de rol van de accountant ten aanzien van de corporate governance verklaring in het bestuursverslag. Wij zijn van mening dat in de herziene handreiking op een aantal onderdelen de rol en betrokkenheid van accountants bij naleven van de Code duidelijker kan worden verwoord.

De NBA vraagt door middel van een open consultatie om reacties van accountants en andere belanghebbenden op deze herziene handreiking. In deze bijdrage reageren wij op de herziene handreiking.

Het consultatiedocument is te vinden op: https://www.nba.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsarchief/2017/oktober/consultatie-herziene-handreiking-1109/

Door: drs. Remko Renes RA en prof. dr. Ruud Pruijm RA

Bron: nieuwsbrief Nyenrode Corporate Governance Instituut, november - december 2017.


Artikelen en columns gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief van het NCGI weerspiegelen niet per definitie een algemene visie van het NCGI, maar worden door auteurs op persoonlijke titel geschreven. Wenst u te reageren dan kan dat naar ncgi@nyenrode.nl.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.