Hoe digitale transformatie de gezondheidszorg kan verbeteren

16 december 2016
Onderwijs

Op maandag 12 december organiseerden Cirion en Nyenrode Business Universiteit een masterclass in de Wapenzaal van het Kasteel: ‘Optimizing the Health Care Value Chain with Data’. Stichting Cirion zet zich in voor het verrichten van onderzoek en delen van kennis omtrent infectieziekten in de wereld. Nyenrode wenst hiermee invulling te geven aan haar kernwaarde ‘Stewardship’ en wil haar studenten de gelegenheid bieden topmanagement van organisaties te ontmoeten.

Gepersonaliseerde gezondheidszorg

Professor Désirée van Gorp was initiatiefneemster en moderator van de masterclass. Jeroen Tas, CEO Connected Care & Health Informatics van Philips, beschreef de digitale transformatie die zich voltrekt in de gezondheidszorg. Digitale technologieën maken precisiemedicatie mogelijk; dankzij het monitoren van data gedurende een langere periode, toename van gedetailleerde informatie en big-data-patroonherkenning kan de kwaliteit van zorg steeds beter op het individu worden afgestemd. Hiervoor is wel een transformatie van het zorgsysteem zelf nodig, waarbij niet voor de service zelf, maar voor de uitkomst wordt betaald, en zorg niet in silo’s maar multidisciplinair en geïntegreerd wordt aangeboden. Philips HealthSuite is een voorbeeld van een verbonden netwerk van zorgverleners, dat gepersonaliseerde ‘connected care services’ aanbiedt.

Voorkomen van virusziekten

Eric van Gorp, professor Virology aan Erasmus MC, zette uiteen dat de beschikbaarheid van relevante data het voorspellen, voorkomen en bestrijden van infectieziekten mogelijk maakt. Wetenschappelijke kennis en publieke voorlichting zijn essentieel, maar miscommunicatie staat effectieve behandeling en preventie regelmatig in de weg (zoals bij de uitbraak van Ebola en het Zika-virus). Door een trage en reactieve opstelling krijgen infectieziekten vaak de kans zich te verspreiden. Erik van Gorp pleitte voor een meer proactieve opstelling en het vergaren en beter benutten van data, wat de uitbraak van infectieziekten kan helpen voorkomen.

Ontwikkelingen

Onder het motto ‘kennis als antivirus’ ontwikkelde Cirion de VirusKenner, een educatiemodule en online forum voor leerlingen uit het hele land om elkaar vragen te stellen over virussen en elkaars vragen te beantwoorden, met ondersteuning van virologen. Renzo Taal, senior Vice President Nothern Europe van Salesforce, bepleitte een Customer Centricity aanpak in de gezondheidszorg, waarbij patiënten als klanten worden behandeld. Hij voorziet drie ontwikkelingen: de ‘applification’ van de maatschappij, toename van het gebruik van ‘wearables’ (apparaten die gebruik maken van geïndividualiseerde data) en 1-op-1 customer journeys, waarbij Artificial Intelligence een grote rol zal spelen.

Voorstellen voor een nieuw platform

Zes studenten van de International MBA (IMBA) presenteerden in het kader van ‘Meet the CEO’ een plan om de gezondheidszorg in China toegankelijker te maken en tegelijkertijd overmatig gebruik van zorginstellingen tegen te gaan. ‘Meet the CEO’ is een course die door Désirée van Gorp in het leven is geroepen, waar IMBA-studenten gedurende het jaar intensief interactie hebben met 15 tot 20 CEO’s. De IMBA-studenten adviseerden Jeroen Tas om een Philips-app te lanceren die universiteiten en ondernemers stimuleert om ideeën te genereren voor het online Philips HealthSuite-platform, het online platform voor geïntegreerde zorg. Jeroen Tas stelde een aantal kritische vragen, maar verwelkomde de voorstellen, waarmee Philips zijn positie als Connected eHealth Leader kan versterken. De studenten zullen op basis van zijn input het idee aanscherpen en een vervolgpresentatie voor Philips geven.

Conclusie

Conclusie van de dag is dat het zorgvuldig gebruik van data de gezondheidszorg sterk kan verbeteren. Te beginnen met het helpen voorkomen van virusziekten. Bovendien is het belangrijk te realiseren dat de digitale transformatie in de gezondheidszorg een belangrijke gedragscomponent heeft, waarbij bijvoorbeeld gekeken moet worden naar hoe en wat wordt gemeten in de zorg. Zorgsystemen zouden de silo’s moeten opheffen en zorgverleners meer op de gezondheid van hun patiënten afrekenen in plaats van bijvoorbeeld het aantal uitgevoerde behandelingen. Het inzetten van data in de waardeketen van de gezondheidszorg in het algemeen en virusziekten in het bijzonder kan tot een betere, een meer proactieve, efficiënte en geïndividualiseerde aanpak van de gezondheid voor iedereen leiden.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.