Digitale Transformatie vraagt om nieuw leiderschap

21 maart 2021
Onderwijs

Werken aan een inspirerend toekomstbeeld inclusief de digitale mogelijkheden is van steeds groter belang voor organisaties. Nieuw leiderschap en ambitie is vereist voor het snel doorgronden en integreren in de digitale strategie. Iedereen kan en zou agile moeten zijn. Niet altijd is agile nodig, zegt Jan Willem Rietdijk, programma-manager van het Advanced IT Program.

Recent onderzoek door Gartner, laat zien dat 74% van bedrijven en organisaties significante stappen zetten om IT verdergaand te integreren in hun business model. Veel organisaties hebben hun IT organisatie echter nog grotendeels gebaseerd met het onderhouden van de bestaande legacy systemen en focus op efficiency. De impact van nieuwe technologieën is echter groot. Managers moeten daarbij de juiste (strategische) keuzes maken m.b.t. toepassingen door Big data, Internet of Things, Robotica, 3D Printing, AR/VR, Blockchain, Artificiële intelligentie en op lange termijn quantum computing.

Bovendien blijkt uit de praktijk, dat succesvolle Business- en IT Leiders in staat zijn verschillende rollen te combineren. Naast de traditionele rollen van de opdrachtgever/sponsor voor de front- en backoffice applicaties, is dat ook de rol van innovator bij digitale applicaties. Dat kan alleen slagen als het leiderschap dienend is in de werkprocessen, door medewerkers te inspireren, te verbinden en vertrouwen te geven. En tevens mensen te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid. Dat vraagt om verandering in mindset en gedrag.

Voortdurende verbetering op het transitiepad

In veel bedrijven zien we een mix aan methoden ontstaan om de veranderingen in goede banen te leiden. Van SAFe Agile, Scrum tot de meer traditionele ITIL en COBIT aanpakken. Dit vraagt om een multimodale benadering: in meerdere aanpakken en snelheden leren denken en werken. En dat is geen sinecure. Sommige organisaties zie je doorschieten op het gebied van agile werken, met soms wildgroei tot gevolg.  Het is echter essentieel dat het digitaal leiderschap cyclisch blijft denken en werken: Want het effect op de klant staat voorop. Met eenvoudig en schaalbaar aan te passen processen.  Goede datakwaliteit, veilige data en privacy  is daarbij in toenemende mate een kritische succesfactor. Transparantie in algoritmen toepassingen en werking ervan eveneens.

De leiders van morgen zijn in staat het transitie pad door projectie te verkennen. En juist op het transitie pad zit de complexiteit waar veel organisaties mee worstelen. Met de opmars van nieuwe technologie, zien we dat steeds meer organisaties en bedrijven gedwongen zijn om hun IT organisatie voortdurend aan te passen. Een van de sleutels tot succes is om het proces van voortdurende verbetering met goede feedback loops in te richten. Het resulteert in het adequaat kunnen inspelen op veranderingen in proces, data en gedrag van medewerkers. En waar nodig bij te sturen.

“Van vitaal belang in de aanpassing van het IT Operating model is IT Talent management. Door de nieuwe technologie ontstaan nieuwe rollen en competenties. Het ontwikkelen en aantrekken van talenten is een cruciale bouwsteen om digitale transformaties tot een succes te maken. Het verdient veel aandacht van het leiderschap om van hun team een bloeiend en bruisend geheel te maken. Het doelgericht ontwikkelen van digitale kern competenties is daarbij essentieel.”

Ir. Jan Willem Rietdijk is programma-manager van het Advanced IT Program. Het Advanced IT Program biedt je de kennis, vaardigheden en hulpmiddelen die nodig zijn om een succesvolle en dynamische IT-leider te zijn. Aan het einde van het programma heb je inzicht in jouw leiderschapscapaciteiten ontwikkeld wat je helpt om een strategische richting te bepalen, innovatie te stimuleren en de waarde van digitale en IT-investeringen te optimaliseren.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.