‘Ethiek wordt almaar belangrijker’

7 september 2021
Community

Meer dan ooit liggen bedrijven onder het vergrootglas van de publieke opinie. Ethisch handelen wordt even belangrijk als geld verdienen en marktaandeel veroveren. Tot dit inzicht kwam Tom Stol na het volgen van een module over bedrijfsethiek aan Nyenrode Business Universiteit. “Ik wist niet wat ik ervan moest verwachten, maar het bleek een eye-opener te zijn.”

Tom Stol werkt als Manufacturing Engineering Manager bij Dutch Thermoplastics Components (DTC), een bedrijf dat kunststof componenten maakt, die vooral in de luchtvaartindustrie gebruikt worden, omdat ze lichter en steviger zijn dan traditionele materialen. Hij is verantwoordelijk voor de industrialisatie en kwalificatie van nieuwe producten en processen. Nu veel bedrijven in de luchtvaartsector, maar ook elders, moeilijke tijden doormaken, is het nog belangrijker om ‘geen bochten af te snijden’ zoals Tom het uitdrukt. Hij koos er daarom voor de module ‘Business ethics in context’ te gaan volgen, onderdeel van de Modulair Executive MBA Business & IT van Nyenrode.

Op welke manier sloot het programma aan op jouw dagelijkse praktijk?
“De module raakt aan mijn werk. Ik ben werkzaam in de luchtvaartindustrie, waar transparantie en kwaliteit essentieel zijn. De module was voor mij ook persoonlijk interessant, omdat ik het raakvlak tussen markteconomie en ethiek heel interessant bleek te vinden. Neem nu de grote schandalen bij Volkswagen, Enron en andere bedrijven. Ik vind het boeiend om zo’n schandaal te bekijken in het licht van de driehoek economie, recht en ethiek, die ook de basis van deze module vormt. De afweging die je moet maken is heel complex, veel complexer dan vaak gedacht wordt. Dat intrigeert me.”

Welke case heb je in je paper geanalyseerd? Welke conclusie trok je hieruit?
“Ik heb het dieselschandaal van Volkswagen bestudeerd. De aanleiding voor het schandaal werd gevormd door allerlei maatregelen op het gebied van verduurzaming, terwijl Volkswagen nog niet de mogelijkheden had om daaraan te voldoen. Dit leidde uiteindelijk tot de bekende fraude. Ik heb gekeken of je de actie van Volkswagen zou kunnen verantwoorden aan de hand van een morele filosofie.”

“Dat heb ik gedaan aan de hand van het utilitarisme – dat stelt dat de morele waarde van een handeling afhangt van de mate waarin die handeling bijdraagt aan het algemeen nut – en aan de andere kant de deontologie, die juist uitgaat van absolute gedragsregels. Je kan de Volkswagen-case immers van meerdere kanten bekijken. Het gaat om een complexe afweging van veel verschillende aspecten. Denk aan banen die gecreëerd werden, winstgevendheid voor aandeelhouders, minder milieuschade door een lagere CO2-uitstoot – ten opzichte van benzinemotoren – en meer gezondheidsschade door een toename van de uitstoot van stikstofoxide.”

Welke meerwaarde heeft het volgen van de module en de gehele MBA voor het bedrijf waar je werkt?
“Ik zie veel waarde in de combinatie van wetenschappelijke inzichten en praktische toepassingen. Als het over de Modulair Executive MBA als geheel gaat, heb ik zeker gekeken naar wat inzichten op het gebied van digitale transformatie voor ons bedrijf zouden kunnen betekenen. Ik houd me in mijn werk vooral bezig met de techniek en niet zozeer met de IT die daarachter ligt, maar door het volgen van de diverse modules kan ik nu beter en vanuit meerdere invalshoeken meepraten op strategisch niveau.”

Is ook jouw denken over ethiek veranderd?
“Zeker. Het gaat niet alleen meer om de vraag hoe we ergens geld mee kunnen verdienen, maar ook of we door een bepaalde keuze te maken wel de gewenste richting op gaan. Welke impact heeft een keuze op de omgeving, op de mensen die bij je bedrijf werken en de mensen buiten je bedrijf? Die manier van denken, jezelf een spiegel voorhouden, heeft voor mij zeker meerwaarde.”

Wat vind je het meest waardevolle element van het studeren bij Nyenrode?
“Ik heb bewust gekozen voor de Modulair Executive MBA in Business & IT, omdat die het mogelijk maakt om eens wat modules te proberen en te kijken hoe het gaat. Dat smaakte naar meer, waardoor ik nu bezig ben met het volgen van de hele MBA. Daarnaast maak je kennis met mensen uit allerlei branches en werkomgevingen, met wie je interessante discussies kan hebben. Het leuke is dat ze vaak een andere kijk op problemen hebben dan ikzelf.”

Aan wie zou je het volgen van de module ‘Business ethics in context’ aanbevelen?
“Aan iedereen, want ik denk dat ethiek steeds belangrijker wordt. Kijk maar eens hoe bedrijven die verkeerd handelen direct door het stof moeten. Ik begrijp nu ook waarom deze module een verplicht onderdeel van de opleiding is. Bovendien vond ik het een van de leukste modules. Ethiek is veel boeiender en belangrijker dan ik dacht!”

Tom Stol volgt het programma Modulair Executive MBA in Business & IT van Nyenrode Business Universiteit. Dit is een flexibel en parttime Executive MBA programma gericht op jouw leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Door de focus op de IT-sector zijn de modules van deze modulaire MBA sterk marktgedreven. Je studeert naast je baan wanneer het jou uitkomt en in jouw eigen tempo aan thema’s die het best aansluiten bij jouw werk en ambities. Persoonlijke ontwikkeling en groei staan centraal in alle 10 te volgen modules. Je neemt je eigen cases mee vanuit de praktijk en gaat hier samen met mededeelnemers en docenten mee aan de slag zodat je het direct kan toepassen.

Ga voor je MBA-titel met de volledige MBA of volg een of meer modules voor een snelle upgrade van jouw kennis.

Meer informatie over de module Business Ethics in Context.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.