Samenwerking SPO Nyenrode en Shell leidt tot TOPS programma

Het continue proces van het behouden en vergroten van diversiteit

27 juli 2023
Onderwijs

 

Een speerpunt bij veel pensioenfondsen is het vergroten van diversiteit. Diversiteit zorgt voor meervoudig perspectief én voor een bestuur dat de achterban beter weerspiegelt. Dit draagt bij aan evenwichtige belangenafweging bij besluitvorming. De pensioenfondsen van Shell zien verbreding van diversiteit als een permanent proces waarbij het identificeren en binden van goede kandidaten belangrijk is voor het behouden en het vergroten van de diversiteit.

 

Samenwerking SPO Nyenrode en Shell leidt tot TOPS programma

In 2022 resulteerde de focus op diversiteit in een samenwerking tussen SPO Nyenrode en de pensioenfondsen van Shell (SSPF en SNPS) in de ontwikkeling van het TOPS programma. TOPS staat voor Talent Ontwikkeling Pensioenfondsen Shell. Wij gingen in gesprek met Marijke Biewinga, Legal Counsel bij Shell Pensioenbureau Nederland B.V., over het TOPS programma. Wat is het TOPS programma precies, hoe wordt het ervaren en kunnen andere pensioenfondsen dit programma als voorbeeld gebruiken voor hun diversiteitsplan?

Biewinga: “Met het TOPS programma willen we mensen vanuit de Shell organisatie en de pensioengerechtigden kennis laten maken met pensioen. De kandidaten krijgen door diverse modules onder meer inzicht in wat een pensioenfonds doet, wat men kan bijdragen en hoe men dat terugziet voor zichzelf en de deelnemers. Het verbreedt hun netwerk. Bij het TOPS programma wordt gewerkt met sprekers uit het werkveld, zodat juiste en professionele begeleiding gewaarborgd is. Dit betekent dat niet alleen in de eigen Shell organisatie wordt gekeken, maar ook daarbuiten. SPO Nyenrode ondersteunt onze fondsen bij het selecteren van het juiste thema en de invulling van het programma zowel via SPO Perform (online leerplatform) en ook bij het selecteren van de juiste sprekers voor de bijeenkomsten. Die wisselwerking werkt prettig.

Betrokkenheid vergroten

Met het TOPS Programma willen wij betrokkenheid bereiken bij het thema pensioen en onderzoeken of dit de interesse van de deelnemers en pensioengerechtigden heeft om wellicht naar de toekomst een functie binnen de gremia van één van de pensioenfondsen te vervullen. Met aansprekende onderwerpen, een diverse invulling van de bijeenkomsten en actieve betrokkenheid zijn onze eerste ervaringen zeer positief. Er zijn zelfs al deelnemers vanuit het TOPS programma lid of aspirant-lid geworden van een verantwoordingsorgaan. Ook de voordragende partijen zijn positief over het TOPS programma. Het is voor hen ondersteunend bij het vergroten van de pool aan geïnteresseerden die in aanmerking kunnen komen voor een functie binnen de gremia van onze pensioenfondsen. Deelname aan het TOPS programma is overigens geen garantie voor een rol in de Shell pensioenfondsen. Het maakt evenwel de pool van mogelijke kandidaten voor de voordragende partijen groter.

Een laagdrempelige maar uitgebreide voorbereiding met SPO Perform

We zien het TOPS programma als een programma wat zich gaandeweg zal door ontwikkelen. Het is immers iets wat we in de pensioenmarkt verder nog niet zien. Alle deelnemers aan het TOPS programma hebben volledig toegang tot SPO Perform. Daarnaast hebben wij samen met SPO Nyenrode een apart themakanaal voor het TOPS Programma ontwikkeld. Per thema stelt SPO Nyenrode een leerpad samen met diverse artikelen, filmpjes etc. Zodoende ontvangen de deelnemers aan het programma op laagdrempelige wijze de voorbereidende informatie. De deelnemers hebben de mogelijkheid om voorafgaand aan een bijeenkomst via SPO Perform vragen te stellen. Die nemen wij dan mee in de voorbereiding van de bijeenkomsten. Onze deelnemers maken van deze gelegenheid veelal ook gebruik, hetgeen de actieve participatie kenmerkt!

Het verbreden van diversiteit binnen het VO of bestuur is een permanent proces. Om de groep van geïnteresseerden te vergroten is het identificeren en binden van goede kandidaten belangrijk.

Ervaring en hulp van buitenaf voor een optimaal resultaat

Onze ervaringen met SPO Nyenrode zijn positief. Wij hebben een vaste programmamanager, zij denkt en schrijft altijd proactief met ons mee en doet alle voorbereidende werkzaamheden ten aanzien van het vullen van het themakanaal van ons TOPS Programma op SPO Perform. Ook schrijft zij de opzet van de bijeenkomst en denkt mee aan de wijze waarop wij de bijeenkomst samenstellen. Denk hierbij ook aan het gebruikmaken van verschillende werkvormen en (externe) sprekers. Dit is prettig omdat wij ons kunnen focussen op de inhoud van de bijeenkomst.''

SPO Perform maakt continu leren mogelijk voor iedereen die in de pensioensector werkt.

Met dit online leerplatform vind je op één plek kennis, nieuwe inzichten, actualiteiten en opinies in de vorm van microlearnings. Op elk moment en op elk apparaat met onder andere actuele kennis, nieuwe inzichten en good practices. Daarbij is de leerinhoud, visueel, kort en to the point. Betrouwbare informatie en actuele kennis is altijd binnen handbereik en direct toepasbaar in de praktijk.

Meer informatie over SPO Perform en de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 070-427 66 55 of via info-spo@nyenrode.nl.

Sinds september 2022 is SPO-pensioenopleiders de pensioentak van Nyenrode Business Universiteit. Door de krachten van SPO en Nyenrode te bundelen staan is kwalitatief pensioenonderwijs met een sectoraal hart en karakter op academisch niveau ontstaan en kunnen we nu als SPO Nyenrode nog beter inspelen op de behoeftes van iedereen die in de pensioensector werkt en bieden we een naadloos doorlopend opleidingsaanbod aan. 

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.