Hoe ga je als leider om met uitdagingen in de maatschappij?

Intercultureel samenwerken essentieel bij nieuw leiderschap

8 februari 2017
Onderwijs

‘De manier van leidinggeven die in het verleden succesvol was, blijkt in de huidige, dynamische maatschappij niet meer te werken. Hoe pas je jouw leidersrol aan en hoe ga je om met de uitdagingen die op je pad komen? Dit zijn vragen die centraal staan binnen het Advanced Management Program (AMP)’, zegt Hans Bakker, hoogleraar Collaborative Strategies op Nyenrode.

‘De wereld, het speelveld, is veranderd. Het is belangrijk om te beseffen dat wat vroeger werkte als het gaat om leidinggeven, in de huidige maatschappij niet meer werkt’, zegt Hans Bakker. ‘Het Advanced Management Program is bedoeld voor mensen die een lange carrière van leidinggeven achter de rug hebben en zich afvragen: hoe ga ik mijn functie in de toekomst invullen, wat wil ik met mijn leven en hoe ga ik om met de uitdagingen die ik tegenkom?’

Hans Bakker benadrukt het belang van samenwerken in de huidige dynamische maatschappij. ‘Als je niet samenwerkt met collega’s, klanten en andere belanghebbenden ontstaat er al snel een probleem. Er is geen ruimte meer voor een alwetende beslisser die zegt: houd je mond, ik praat.’

Collaborative Strategies

In het programma ga je onder andere aan de slag met vraagstukken omtrent samenwerkingsverbanden, zoals bijvoorbeeld internationale overnamen of joint ventures. Welke problemen kom je in de praktijk tegen en wat zijn mogelijke oplossingen? Als voorbeelden van vraagstukken noemt Hans Bakker: ‘We hebben een buitenlandse dochteronderneming en dat loopt niet, wat nu? Ons bedrijf maakt te weinig winst, gaan we zelf als eigenaar door of laten we ons bedrijf overnemen? We ontwikkelen ons te traag voor de markt, hoe lossen we dat op? Met dit soort vragen gaan we tijdens het AMP aan de slag.’

Samenwerking met andere culturen

Hans Bakker coachte recent een groep deelnemers die zich bezighield met internationale overnames. ‘Je moet goed nadenken hoe je omgaat met andere culturen. Vaak zijn we ons niet bewust van de uitdagingen die een andere taal, omgeving, geloof of gewoontes met zich meebrengen. Als je een bedrijf wilt opzetten in bijvoorbeeld Vietnam kun je wel willen dat de medewerkers hun mening geven, maar in een cultuur waar dat ‘not-done’ is, gaat dat echt niet gebeuren. Net als dat we van Nederlanders, die we overplaatsen naar een vestiging in China niet kunnen verwachten dat ze als Chinezen gaan werken.’

Eenzaam aan de top

Het AMP biedt een omgeving waarin mensen die in dezelfde fase zitten van hun carrière en leven, samen verkennen voor welke uitdagingen ze staan en hoe ze daarmee omgaan. Daarbij wordt zowel ingegaan op persoonlijke als werkgerelateerde uitdagingen. Volgens Bakker is het binnen de eigen bedrijfscultuur vaak niet mogelijk als leidinggevende bepaalde vragen te stellen. ‘Vragen kunnen als bedreigend ervaren worden en gevolgen hebben voor jouw positie en het bedrijf. Binnen dit programma ontstaat een vertrouwde omgeving, waarin deelnemers zich veilig voelen en open kunnen discussiëren. Het is fantastisch om gedurende het proces de groep naar elkaar toe te zien groeien.’

Tijd, ruimte en openheid

Volgens Hans Bakker is de valkuil van veel leidinggevenden dat ze denken dat er voor elke uitdaging een snelle one-way-fits-all oplossing is. ‘Je moet altijd ruimte en tijd nemen om oplossingen te bedenken voor de specifieke uitdagingen waar jij voor staat en je open durven stellen voor visies van anderen’.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.