Hoe hoog staat duurzaamheid op jouw (opleidings)agenda?

Nieuwe eisen aan bestuurders

27 juli 2023
Onderwijs

Zowel DNB en AFM, als de Pensioenfederatie hebben gesleuteld aan de eisen die gesteld worden aan startende en ervaren bestuurders. In het servicedocument Besturen van een Pensioenfonds, ontwikkeld door de Pensioenfederatie, zijn twee nieuwe deskundigheidsgebieden toegevoegd: IT en ESG. Voldoende focus op deze deskundigheidsgebieden is voor pensioenfondsen belangrijk. Ook de opleidingen van SPO Nyenrode zijn hierop aangescherpt en dat resulteert in onder andere de nieuwe B-module Duurzaam Beleggen & ESG Risicomanagement. Wij gingen in gesprek met een expert op dit gebied, Vincent van Bijleveld, Managing Consultant Duurzaam Beleggen bij Finance Ideas en docent van deze module.

Bijleveld: “De kennis en kunde over wat ESG wel en niet kan doen op het gebied van verbeteren van risico en rendement, en qua maatschappelijke impact neemt enorm toe. Ook bestaan er steeds meer mogelijkheden om “iets” aan duurzaamheid te doen. Het wordt lastiger om door de bomen het bos te zien omdat ESG steeds meer een verdienmodel is voor verschillende partijen. En dan heb ik het nog niet eens gehad over het toenemend belang dat deelnemers en wetgever aan het onderwerp hechten.

Daarom is het goed dat de Pensioenfederatie duurzaam beleggen als nieuw deskundigheidsgebied heeft toegevoegd aan het nieuwe servicedocument Besturen van een Pensioenfonds en dat SPO Nyenrode de module Duurzaam beleggen & ESG Risicomanagement nu als standaard onderdeel in het B-curriculum heeft toegevoegd. We zullen er namelijk vanuit moeten gaan dat ESG een structureel ontwikkelend onderwerp zal blijven binnen pensioenfondsen en daarom is permanente educatie op dit gebied gewenst.”


Wat is het doel?

Bijleveld: “Tijdens de module gaan we in op de allerbelangrijkste vraag die het bestuur moet stellen namelijk: wat is het doel met duurzaam beleggen? Wil je echt een bijdrage leveren aan die betere wereld, wil je vooral werken aan het managen van de financiële risico’s die gepaard gaan met klimaat en andere ESG-risico’s of doe je het vooral om te voldoen aan verwachtingen van je stakeholders. Pas als je dat weet kan je besluiten welke duurzame beleggingsinstrumenten het best passen bij jouw pensioenfonds en hoe en met welke mate van intensiteit je die instrumenten in gaat zetten. Als docent ga ik zeker niet voorschrijven wat jouw doelen zouden moeten zijn of welke instrumenten je moet inzetten, maar ik zal de deelnemers aan de opleiding wel schetsen wat voor- en tegenstanders van verschillende instrumenten vinden, wat de wetenschap daar op dit moment van zegt en hoe je jouw uitbestedingspartners beter kan monitoren en uitdagen. Als deelnemer word je tijdens de opleiding uitgedaagd om zelf en met elkaar over deze vragen na te denken.”

“Wat is het doel met duurzaam beleggen? Wil je een bijdrage leveren aan die betere wereld? Werken aan het managen van de financiële ESG en klimaatrisico’s? Of vooral voldoen aan verwachtingen van jouw stakeholders?”


Onmiddelijk toepasbaar

Bijleveld: “Alle facetten van duurzaamheid die bij pensioenfondsen op de bestuurderstafel liggen worden in deze module in één dag volledig en systematisch op een rij gezet op een manier die onmiddellijk toepasbaar is. Na afloop van deze moduleheb je een actueel overzicht over het veld van duurzaamheid, en kan je het beleid bestuurlijk vormgeven, beoordelen, implementeren en monitoren. Door op een actieve manier de meest materiële ESG-onderwerpen te bespreken zullen we samen ingaan op de ontwikkelingen die nu spelen en aandacht behoeven.

De module is nuttig voor alle bestuurders van pensioenfondsen en in nog grotere mate voor leden van de beleggingscommissie.”


Ervaren docenten uit de praktijk

Bijleveld: “Door mijn studie actuariaat was ik een beetje voorbestemd om in de pensioensector terecht te komen. Als partner van een grote consultancy organisatie heb ik me lange tijd met beide zijden van de balans van pensioenfondsen beziggehouden. Ook heb ik in het verleden met veel plezier al vele SPO-trainingen mogen geven over de verschillende deskundigheidsonderwerpen. Een jaar of zes geleden ben ik me enorm gaan verdiepen in duurzaam beleggen: Wat zegt de wetenschap, wat gebeurt er in de praktijk, waarom zou je wel of niet iets met duurzaam beleggen moeten doen. Ik heb toen ook besloten me geheel te focussen op dit thema. Finance Ideas, waar ik nu managing consultant duurzaam beleggen ben, werkt inmiddels met zo’n 30% van de top 50 pensioenfondsen. Mijn betrokkenheid bij deze pensioenfondsen geeft me veel inzicht in wat er “echt gebeurt” qua duurzaam beleggen, wat werkt en waar verbeteringen mogelijk zijn. Die kennis draag ik graag over.”

De module Duurzaam Beleggen & ESG Risicomanamgent, is onderdeel van het leertraject ‘Van Geschikt naar Ervaren op niveau B’. Het leertraject  bestaat uit zes modules en biedt jouw als bestuurder of beleidsbepaler optimale verdieping en helpt je te werken aan continue geschiktheid. Je krijgt scherper inzicht in het beleid van jouw eigen pensioenfonds en de context daarvan, leert een actieve gesprekspartner te zijn voor adviseurs en ontwikkelt grip op actuele ontwikkelingen. Je volgt een persoonlijk traject waarbij uw eigen pensioenfonds centraal staat. De modules zijn los te volgen. De module Duurzaam Beleggen & ESG Risicomanamgent, start op 30 november in Breukelen.

Sinds september 2022 is SPO-pensioenopleiders de pensioentak van Nyenrode Business Universiteit. Door de krachten van SPO en Nyenrode te bundelen staan is kwalitatief pensioenonderwijs met een sectoraal hart en karakter op academisch niveau ontstaan en kunnen we nu als SPO Nyenrode nog beter inspelen op de behoeftes van iedereen die in de pensioensector werkt en bieden we een naadloos doorlopend opleidingsaanbod aan. 

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.