‘ICT-ers moeten van de kelder naar het hart van het bedrijf’

13 april 2017
Opinie

Dat Bert Kersten vorige maand werd uitgeroepen tot Nyenrode Professor van het Jaar 2017 ziet hij als een groot compliment. ‘Het zegt hoe mijn studenten terugkijken op hun studie.’ Op Nyenrode geeft hij colleges in Bedrijfsprocessen en ICT. In een tijd waarin alles meer en meer draait om technologie verandert de rol van specialisten. Het Specialist Development Program bereidt hen voor op hun veranderende rol in de organisatie.

‘Technologie zit onderhand in de haarvaten van de economie’, zegt Bert Kersten. ‘En dat heeft zijn weerslag op bedrijfsprocessen. De technologie verandert en daarmee verandert ook de manier van werken. Vakmanschap verandert en specialisten moeten meer, en andere, vaardigheden opdoen.’ Kersten noemt een aantal voorbeelden van startups waarbij techniek steeds meer aan de voorkant van het bedrijf komt. ‘Jmango 360 is een goed voorbeeld’, zegt hij. Dit bedrijf ontwikkelt apps voor de smartphone voor online winkels. ‘Klanten kunnen via deze app producten kopen. Daarmee komt techniek samen met marketing en klantvragen. Dat vraagt een andere houding van ICT-ers. Zij moeten niet meer in de kelder, maar in het hart van het bedrijf gaan zitten. Voeg daaraan toe dat Jmango360 geen grote ontwikkelkosten vraagt maar een – per maand opzegbaar – abonnement biedt, dan is het duidelijk dat dit bedrijf een game changer is. Een ander voorbeeld waar technologie leidend is, zijn de banken. Daar moeten techneuten steeds meer verstand hebben van bankieren.’

Van afwachtende naar proactieve houding

‘Waar ICT-ers en andere technische vakspecialisten vroeger een afwachtende houding konden hebben, moeten ze zich nu veel pro-actiever opstellen en in beweging komen richting het management’, zegt Kersten. ‘We kunnen niet meer zonder vakmanschap. Juist vanuit hun kennis en ervaring kunnen specialisten nieuwe ontwikkelingen sneller zien en inschatten. Ze zien kansen en mogelijkheden op het gebied van innovatie die het bedrijf ten goede kunnen komen. Dat vraagt niet alleen van henzelf, maar ook van het management een omslag. Zo zie je al dat er meer in samengestelde teams wordt gewerkt of dat bedrijven kleine bedrijfjes naast het grote bedrijf opzetten die zich volledig richten op innovatie. In een snelveranderende wereld moet je je voelhorens goed uit hebben staan.’

Wake up call

‘Van specialisten vraagt dit andere persoonlijke vaardigheden, zoals inlevingsvermogen, een bewustzijn van wat er in de omgeving gebeurt en creativiteit om op technologische ontwikkelingen te kunnen inspringen,’ zegt Kersten. ‘Het Specialist Development Program werkt voor veel deelnemers als een wake-up call. Het programma toont niet alleen de noodzaak van die veel prominentere rol van specialisten in het bedrijfsleven, maar biedt ook handvatten. Bijvoorbeeld gesprekstechnieken. Vaak komt het voor dat een specialist moeite heeft met het vertalen van vakjargon naar jip-en-janneketaal die ook voor managers en marketeers begrijpelijk is.

Leren van andere sectoren

‘Het Specialist Development Program trekt specialisten aan met heel diverse achtergronden’, zegt Kersten: ‘Niet alleen vanuit de ICT, ook vanuit andere technische specialisaties zoals techniek, procurement, marketing en finance. Die diversiteit zorgt ervoor dat de leercurve toeneemt. Vanuit die verscheidenheid aan disciplines krijg je heel andere feedback. In die zin is opleiding vaak een reis. Iedereen bevindt zich in dezelfde fase, maar in verschillende context. Van deelnemers uit andere sectoren kun je daarom heel veel leren.’

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.