India viert 146e verjaardag van Mahatma Gandhi

2 oktober 2017
Opinie

Op 2 oktober viert India de 146e geboortedag van hun grote leider Mahatma Gandhi, die zich na de tweede wereldoorlog heeft ingezet voor de zelfstandigheid van India. Ofschoon de cultuur in India heel anders is dan in Nederland, kunnen we toch in zijn beleid belangrijke grondwaarden vinden die ook voor Nyenrodianen herkenbaar zijn. Nyenrode Business Universiteit werd na de oorlog als Business School opgericht voor de opbouw van het door de oorlog geruïneerde Nederland.

De studenten werden bezield door een ideaal om Nederland met hun deskundigheid op te bouwen. Ze hadden een droom en een streven naar deskundigheid. Zonder idealisme ben je niet in staat om van Nederland iets moois te maken en zonder deskundigheid bereik je niets. De vorming van Nyenrodianen was daarom ook gericht op deskundigheid met bezieling en goede samenwerking. Hiertoe werd er gewerkt aan karaktervorming en samenwerking in campusverband. De grondwaarden van Nyenrode werden kernachtig geformuleerd als entrepreneurship, leadership en stewardship. Deze grondwaarden blijken ook duidelijk aan te sluiten op de droom van Gandhi om India na de oorlog op te bouwen als een zelfstandige staat.

Leadership

Leidinggeven met deskundig inzicht en bezielende kracht is voor Nyenrode een fundamentele waarde. Het gaat om dienstbaarheid door een effectieve samenwerking en zeker niet met dwang. Gandhi legt hierbij de nadruk op het grote belang van goede relaties “Relationships are based on four principles: respect, understanding, acceptance and appreciation… The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others.”

Goed leiderschap vereist naast een duidelijke visie ook een kracht om die gestalte te geven. Gandhi droomde van een India als een zelfstandige staat. Die wilde hij na de oorlog opbouwen. Het is helaas maar ten dele gelukt, want Pakistan is van India los geraakt. Als goed leider toont hij hierbij ook zijn kracht. “Strength does not come from winning. When you go through hardships and decide not to surrender, that is strength”. Gandhi was diep gelovig en gaf leiding met een sterke spirituele kracht zonder geweld “I came to the conclusion long ago that all religions are true and that all had some error in them. While I hold my own religion, I should hold other religions as dear as Hinduism.”

Entrepreneurship

Nyenrode leidt entrepreneurs op als bezielde en deskundige doeners, want zonder bezieling en deskundigheid bereik je niets. Daar heeft ook Gandhi duidelijk op gewezen.

“There are two days in the year that we cannot do anything, yesterday and tomorrow”.

“You may never know what results come of your actions, but if you do nothing there will be no results”.

“Your future depends on what you do today. Our greatest ability as humans is not to change the world, but to change ourselves”.

“A man often becomes what he believes himself to be. If I keep on saying to myself that I cannot do a certain thing, it is possible that I may end by really becoming incapable of doing it. On the contrary, if I have the belief that I can do it, I shall surely acquire the capacity to do it even if I may not have it at the beginning”.

Gandhi ging ook zakelijk te werk en hielp mee aan de opbouw van de nijverheid. Hij liet zijn volk zelf hun kleding maken en van zijn leiders eiste hij om zelfgemaakte kleren te dragen. Voor Gandhi ging het om de tevredenheid van de klant vanuit een sterke klantgerichtheid. “A customer is the most important visitor on our premises. He is not dependent on us. We are dependent on him. He is not an interruption in our work. He is the purpose of it. We are not doing him a favor by serving him. He is doing us a favor by giving us the opportunity to do so”.

Nyenrodianen beseffen dat voor een entrepeneur ook een degelijke vorming nodig is. Gandhi is hier ook duidelijk in. ”Carefully watch your thoughts for they become your words. Manage and catch your words, for they become your actions. Consider and judge your actions, for they have become your habits. Acknowledge and watch your habits for they become your values. Understand and embrace your values for they become your destiny”.

Stewardship

Ook stewardship is een grondwaarde van Nyenrode. Het gaat om gastvrijheid en dienstbaarheid vanuit een spirituele visie van het zakendoen. Vanuit zijn Indiase cultuur spreekt Gandhi hierover ook duidelijke taal. “We won’t have to pass fruitless idle resolutions, but we shall go from love to love and peace to peace, until at last all the corners of the world are covered with that peace and love for which consciously or unconsciously the whole world is hungering”.

Gandhi was een leider van formaat die ook Nyenrodianen kan inspireren om tot verdieping en verrijking te komen van hun grondwaarden van Leadership, Entrepreneurship en Stewardship. Dwang is hierbij zeker uitgesloten.

Paul de Blot SJ (1924), hoogleraar business spiritualiteit, startte zijn werk op Nyenrode in 1979, toen hij werd aangesteld als campusmoderator. Hij promoveerde in 2004 en werd twee jaar later benoemd tot hoogleraar.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.