“Innoveren zonder hoge kosten”

3 juni 2021
Onderwijs

“Innovatie is niet ‘zomaar’ iedere radicale vernieuwing, innovatie vereist dat op een nieuwe manier een probleem daadwerkelijk opgelost wordt. Ook draait innovatie niet om technologie, zoals blockchain of kunstmatige intelligentie, maar is technologie slechts een middel voor innovatie en geen doel op zich.” zegt Danny Mekić. Hij is één van de sprekers tijdens de blended class Strategisch Innoveren van Nyenrode Business Universiteit. Mekić adviseert 40 van de 100 grootste organisaties ter wereld  op het gebied van innovatie en hij ontwikkelde een innovatieproces, Innovation Accelerator, dat in iedere organisatie tot succesvolle innovaties kan leiden.

Mekić gaat in op het principe ‘benefits first’. “In gemanifesteerde organisaties start innovatie vaak met een budget en daarna zoeken innovators een probleem voor een oplossing die ze willen implementeren, bijvoorbeeld blockchain of A.I. In mijn methode draai je het om. Je begint zonder budget eerst met een groot probleem, stelt vast hoeveel het je waard is om dat probleem op te lossen, en vervolgens zoek of bedenk je een oplossing die winstgevend kan zijn.”

“Stel dat een organisatie een hoog ziekteverzuim heeft”, gaat Mekic verder. “Je gaat dan berekenen hoeveel je op termijn kan besparen per procent dat je het verzuim omlaag brengt. Dan weet je hoeveel waarde je gaat creëren en dat is dan ook meteen het budget dat je kan besteden per opgelost procent ziekteverzuim. En als het niet lukt om meer waarde te creëren dan de kosten die je moet maken, dan betekent dat dat het probleem dat je probeert op te lossen niet groot genoeg is, of dat je op zoek moet gaan naar een betere, innovatievere oplossing.”

Samenwerken

Het innovatieproces dat ik in de loop der jaren heb ontwikkeld, lopen we tijdens het college stap-voor-stap door.” Deelnemers leren hoe je processen moet aanpassen voor de eigen organisatie, wat waardevol is en hoe je het succesvol en op een risicomijdende manier kan implementeren. “Wat je nodig hebt is een bewezen, maar vooral geïntegreerde aanpak die ook werkt in grotere, complexere en bestaande organisaties. Met een paar naast elkaar gelegde start-upbouwblokjes, zoals bijvoorbeeld scrum, agile en design thinking,  ben je er dan niet.”

Mekić noemt in zijn college verschillende praktijkvoorbeelden van organisaties die innoveren goed aanpakken. “Innovatie komt echt tot leven wanneer je meerdere partijen in je keten weet te verbinden aan je innovatie-uitdaging en laat meewerken aan de oplossing.” Hij geeft een voorbeeld: “In een bepaalde stad was de drukte in het openbaar vervoer door de vele studenten een groot probleem geworden. Ik heb partijen, zoals de gemeente, vervoersbedrijven, de hogeschool en universiteit, samengebracht om te werken aan een oplossing.”

Die oplossing bleek het spreiden van de lestijden. Die begonnen voorheen zowel op de hogeschool als op de universiteit op het hele uur. De hogeschool besloot de lessen te laten starten op kwart-vóór, en de universiteit liet de colleges en werkgroepen beginnen om kwart-óver. Dat betekende bijna 50% minder studenten per bus, tram en trein op hetzelfde moment. Die oplossing hadden de stakeholders daarvoor individueel niet gevonden. “De oplossing kwam toen ze bij elkaar werden gezet en een bewezen innovatieproces doorliepen. Doordat de voorheen extra ingezette bussen niet meer nodig waren, leverde deze oplossing ook nog eens veel geld op.”

Crisis leidt tot innovatie

Als de COVID pandemie ons één ding leert, is het dat niets vanzelfsprekend is. De Covid-crisis heeft hoogstwaarschijnlijk in kleine of grotere mate invloed op de organisatie waar jij voor werkt. Is dit een wake-up-call om écht kritisch te zijn op de toekomstbestendigheid van jouw organisatie? Innovatie is hiermee actueler is dan ooit tevoren. Als je nu niet al voorsorteert op de volgende crisis, loop je de kans op een herhaling van zetten, wat in kan houden dat bijvoorbeeld de directie de innovaties beëindigt wanneer het financieel lastiger wordt.” Mekić wil deelnemers aan de blended class meegeven dat je innovaties kan gebruiken om een organisatie crisisbestendiger te maken. “Dus ga nu volop innoveren nu er nog budget voor is. En bedenk: innovatie op de juiste manier uitgevoerd is geen kostenpost, maar levert geld op

Na het volgen van de collegereeks Strategisch Innoveren weet jij hoe je de innovatiekracht van jouw organisatie of team kan vergroten. En hoe je een innovatieve gedachtegang creëert. Ook leer je tijdens de zes colleges hoe samenwerken rondom innovatie voor jouw organisatie kan werken.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.