Interview Pensioen Pro: nieuwe leerstoel Pensioentransitie bij SPO Nyenrode

6 juni 2023
Onderwijs

SPO is vanaf 1 september 2022 onderdeel van Nyenrode Business Universiteit. Door de krachten van SPO en Nyenrode Business Universiteit te bundelen staan we samen sterk om de transitie binnen de sector aan te gaan. Onderdeel hiervan is de creatie van de leerstoel Pensioentransitie die een extra impuls geeft voor wetenschappelijk pensioenonderzoek in Nederland. De kennis en inzichten die we zullen vergaren in een tijd waarin de pensioensector staat voor een samenloop van grote transities zullen naar verwachting van waarde zijn voor pensioenfondsbestuurders, uitvoeringsorganisaties en politiek in het maken van belangrijke keuzes. We zijn er trots op om onze wetenschappelijke kennis op het gebied van pensioenen met deze leerstoel uit te mogen breiden. Mark De Wijs, Business Director bij SPO, vertelt er meer over in het artikel in Pensioen Pro.

Onderstaand bericht komt van de website van Pensioen Pro, het originele artikel kan je hier lezen.

Nyenrode Business Universiteit (NBU) zoekt een hoogleraar Pensioentransitie. Deze nieuwe leerstoel wordt de eerste vijf jaar gefinancierd vanuit de reserves opgebouwd door opleider SPO, die op 1 september 2022 is samengegaan met Nyenrode.

Nyenrode heeft onlangs de profielschets voor deze deeltijdfunctie gepubliceerd en advertenties geplaatst in NRC en de Volkskrant. Mark de Wijs, voormalig directeur van SPO en nu business director bij SPO-Nyenrode, verwacht dat de benoemingsprocedure dit jaar wordt afgerond. ‘We zoeken iemand die niet alleen actief is in de academische wereld, maar ook in de praktijk in de pensioensector.’

‘In het proces van samengaan van SPO met Nyenrode heeft het bestuur van SPO samen met het College van Bestuur van NBU beoordeeld wat we konden doen met de reserves die stichting SPO de afgelopen decennia had opgebouwd. ‘We wilden iets terug doen voor de sector’. Vandaar dat we een leerstoel Pensioentransitie in het leven hebben geroepen. Transitie is een onderwerp waar pensioenfondsen, juist nu, op allerlei manieren mee te maken krijgen, niet alleen bij de Wtp, maar ook bij it, esg en betrokkenheid van de deelnemers.’

Over de nieuwe leerstoel is uiteraard contact geweest met kennisinstituut Netspar dat het meeste pensioenonderzoek in Nederland coördineert. ‘Het is ligt voor de hand dat we aansluiting zoeken bij Netspar. We willen complementair onderzoek doen met toegevoegde waarde, niet onderzoek dat al wordt gedaan’, aldus De Wijs. Er zijn reeds veel hoogleraren actief in de pensioensector, maar nog niet op het bedrijfskundige domein waar Nyenrode juist haar kerncompentie ligt.

Afgesproken is dat SPO de leerstoel voor de komende vijf jaar bekostigt. ‘Daarna worden de mogelijkheden opnieuw bepaald en zijn andere bronnen van financiën ook mogelijk. De hoogleraar kan bijvoorbeeld gesponsord onderzoek doen.’Er zijn ook andere leerstoelen onder de paraplu van Nyenrode die op deze manier worden gefinancierd.

De resultaten van het onderzoek komen ten goede aan de sector. ‘Dat gaat onder meer via publicaties en het onderwijs dat we geven aan pensioenbestuurders en andere beleidsbepalers’, zegt De Wijs.

Een benoemingsadviescommissie (BAC) bestaande uit hoogleraren beoordeeld de kandidaten en doet vervolgens een voordracht aan het college van bestuur van Nyenrode. Het CvB benoemt de hoogleraar.

De profielschets hoogleraar Pensioentransitie kan je hier vinden.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.