IT regie verandert, maar behoudt centrale rol

Boekpresentatie research papers leergang IT Regie Management

18 maart 2019
Opinie

IT-regisseurs spelen een centrale rol in een grote verscheidenheid van organisaties en situaties. In het kader van de leergang van IT en Regiemanagement aan Nyenrode Business Universiteit hebben de deelnemers over dit onderwerp een derde bundel samengesteld. De bundel geeft een overzicht van de academische literatuur over IT en de dagelijkse praktijk van de IT-regisseur. Dit is de problematiek waar eersteklas IT-professionals zich mee bezig houden. In drie thema’s zijn bijdragen gerangschikt rondom deze problematiek.

IT regie verandert

In de eerste vier bijdragen van de bundel wordt er ingegaan op ‘IT verandert’. Deelnemers van de leergang schetsen hierin veranderingen als gevolg van technologie in organisaties waar zij betrokken zijn. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de IT-organisatie en de rol van bevlogenheid van IT-professionals. Verder wordt er in deze bijdragen ook gesproken over bedrijfstakken zoals de bouw en de bancaire sector.

Het tweede thema van de bundel is IT-regie in de gemeente. Veel van de belangrijke maatschappelijke opgaven als klimaat en energie, bereikbaarheid en de transformatie van het sociaal domein komen samen in gemeentes. Kwalitatief hoogwaardige uitvoering van beleid in de gemeente is noodzakelijk, omdat anders de burger de dupe wordt van de vele onontkoombare veranderingen. Gemeenten geven via de VNG aan dat zij in de komende jaren een aantal randvoorwaarden op het terrein van informatievoorziening invullen. In een dergelijke omgeving kunnen IT-regisseurs het verschil maken.

Het derde thema van de bundel betreft IT-regie en -sourcing. Uitbesteding van IT is zeker niet nieuw; in de afgelopen tientallen jaren hebben veel organisaties IT-werk uitbesteed. Sourcing is een belangrijke factor bij het realiseren van veranderingen: organisaties die IT uitbesteden aan externe dienstverleners zijn over het algemeen sterker in het innoveren van hun processen.

Professor Lineke Sneller: 'Al met al geeft deze bundel een mooi overzicht van de centrale plek die IT-regisseurs innemen bij veranderingen als gevolg van IT in een grote verscheidenheid van organisaties en situaties. De deelnemers aan onze leergang versterken niet alleen zichzelf via de leergang, maar kunnen daarna ook nog beter hun rol in de IT-regie spelen en een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van kansen die door IT geboden worden.'

De bundel is het eindresultaat van de leergang IT regie Management. Deze leergang is in 2015 gestart door Nyenrode Business Universiteit en InterExcellent. De leergang is ontwikkeld voor ervaren ICT-managers die zich verder willen ontwikkelen in regievoering over de hele keten van informatievoorziening. In september 2018 is de nieuwe leergang van start gegaan.

Het boek IT regie en digitale transformatie is hier te downloaden (PDF).


Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.