Jeroen Veldman benoemd tot hoogleraar Corporate Governance

14 februari 2023
Over Nyenrode

Jeroen Veldman is per 1 januari 2023 benoemd tot hoogleraar Corporate Governance aan Nyenrode Business Universiteit. Als hoogleraar verricht Veldman onderzoek naar de institutionele inbedding van Corporate Governance. Daarbij richt hij zich vooral op de vraag hoe wet- en regelgeving, codes, en gedrag veranderen in de context van transities.


Veldman promoveerde in 2011 in Leicester en werkte daarna bij Cardiff Business School en Bayes Business School in Londen. Vanaf 2019 is hij verbonden aan Nyenrode en sinds 2022 is hij ook voorzitter van het Nyenrode Corporate Governance Instituut. Daarnaast is Jeroen Section Editor Corporate Governance bij het Journal of Business Ethics.

Corporate Governance 

Jeroen Veldman wil vanuit zijn leerstoel een bijdrage leveren aan de betekenis van Corporate Governance: “Het is zeker dat er in het komende decennium een grote verandering gaat komen in de wijze waarop ondernemingen bestuurd worden. Een ‘business as usual’ scenario leidt tot 3,5 tot 4 graden opwarming van de aarde. Omdat dat geen werkbaar scenario is, is het noodzakelijk om investeringen door (institutionele) beleggers en bedrijven om te buigen. Dit is de achtergrond van grote aanpassingen in het institutionele landschap rond corporate governance in Nederland en in Europa. Die aanpassingen brengen verschuivingen teweeg in het recht, in reporting en in finance.

Het is waarschijnlijk dat voorlopers die in staat zijn om de contouren van dat nieuwe landschap te zien en zich daar succesvol toe te verhouden, de winnaars van morgen zullen zijn. Het herkennen van de risico’s en mogelijkheden in zo’n veranderend landschap vraagt om kennis, een heldere kijk op lange-termijn waardecreatie, een duidelijk mandaat en een gezamenlijke aanpak door ondernemers, kennisinstellingen, standard setters en overheden. In mijn werk breng ik de voorwaarden voor zo’n aanpak in kaart door uit te gaan van een interdisciplinaire aanpak, het creëren van een toekomstigbestendig gelijk speelveld en het verzamelen van best practices.”

Sustainable Leadership

De Board & Governance programma’s bij Nyenrode zijn uniek gepositioneerd om de juiste actoren bij elkaar te brengen. Rond de kernbegrippen Leadership, Entrepreneurship and Stewardship zet Nyenrode erop in om een ‘thought leader’ en een actieve ‘first mover’ te zijn in het domein van transitiemanagement, zoals het door KPMG en Nyenrode geïnitieerde ESG Innovation Institute mooi laat zien.

Serving society 

Veldman richt zich met zijn onderzoeksprojecten op het verder verbinden van wetenschap, onderwijs en praktijk. Zijn leerstoel zal nauw samenwerken met diverse Europese onderzoeksinstituten. “Het uiteindelijke doel van mijn onderzoek is het bijdragen aan de missie van Nyenrode; serving society by shaping responsible leaders. Daartoe wil ik academisch onderzoek en kennis uit de praktijk verbinden om ondernemend gedrag en de oordeelsvorming van professionals verder aan te scherpen en daarvoor handvatten te bieden in de dagelijkse praktijk.”

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.