Marcel Pheijffer lid Commissie van toezicht financiën politieke partijen

8 mei 2018
Over Nyenrode

Nyenrode hoogleraar Accountancy Marcel Pheijffer is per 1 mei 2018 benoemd tot lid van de Commissie van toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp). Pheijffer is benoemd door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Ollongren.

De Ctfpp adviseert de minister van BZK bij de uitvoering van de Wet financiering politieke partijen. De commissie bestaat uit drie leden die voor vier jaar worden benoemd. Leden kunnen twee keer worden herbenoemd. Marcel Pheijffer volgt Liesbeth Spies op die per 1 februari 2018 is teruggetreden als lid.


Bron: nieuwsbrief Nyenrode Corporate Governance Instituut, april-mei 2018.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.