Publicatie ‘Meer Wel’: over nieuwe structuren in de 21ste eeuw

29 juni 2021
Opinie

Op maandag 28 juni jl. presenteerde uitgeverij De Publieke Zaak het boek ‘Meer Wel’. Deze titel is het laatste boek in een trilogie en volgt op ‘Meer Waarde (2017) en ‘Meer Wij’ (2019). ‘Meer Wel’ analyseert de stand van zaken en kansen met betrekking tot de publieke structuren en draagt denkrichtingen en oplossingen aan. Bob Hoogenboom, hoogleraar Forensic Business Studies aan Nyenrode Business Universiteit, is een van de 150 personen die meeschreef aan het boek.

In veel internationale statistieken neemt Nederland, of het nu over onderwijs, gezondheidszorg, individuele vrijheid, geluk of democratie gaat, een prominente plaats in. De schrijvers zijn in de veronderstelling dat onze maatschappelijke inrichting voornamelijk stamt uit de periode eind negentiende, begin twintigste eeuw en toe is aan een update. Door de jaren heen zijn er regelmatig aanpassingen gedaan aan onze systemen, regels en instanties, maar dat waren met name marginale aanpassingen in plaats van fundamentele. De coronacrisis heeft meer dan ooit duidelijk gemaakt dat we in een nieuwe wereld leven met geheel nieuwe uitdagingen. Maar ook met geheel nieuwe mogelijkheden.

Maatschappelijke discussie

Hoogenboom vertelt over het boek: “In het boek roepen we op om de huidige wijze van inrichten en functioneren van onze maatschappij eens serieus ter discussie te stellen. De uitdaging is dan ook om lange termijn richtingen aan te geven, waar passend doelen te stellen en daar geleidelijk aan naar toe te werken. Want wat in twee eeuwen gevormd is, kan niet in een paar jaar fundamenteel worden verbouwd.”

Hoogenboom schreef mee aan het hoofdstuk Veiligheid en Rechtsstaat, waarin tien uitdagingen en ideeën zijn uitgewerkt die bepalend zijn voor de veiligheid in de komende decennia. Een van die uitdagingen is om de kwaliteit van de uitvoering ingrijpend te verbeteren. “Op diverse beleidsterreinen, waaronder rechtshandhaving en veiligheid, bestaat een kloof tussen beleidsteksten en praktijk. Voor professionals in de uitvoeringspraktijk is die continue stroom aan nieuwe regels niet uitvoerbaar. Denk aan politieagenten, die bijna dagelijks met nieuwe regels te maken krijgen, die direct hun gedrag op straat raken. Een van de ideeën die we aandragen is om de regering en Tweede Kamer vooraf standaard te laten onderzoeken of voorgenomen wetten en regels praktisch uitvoerbaar zijn voor uitvoeringsorganisaties en burgers. Daarnaast willen we dat zij kijken of de instrumenten geen (ongewenste) bijeffecten hebben voor diezelfde uitvoeringsorganisaties en burgers,” aldus Hoogenboom.

Samen bouwen

Volgens de schrijvers moeten we samen bouwen aan de 21e eeuw en iedere speler en partij in onze maatschappij kan daar een bijdrage aan leveren. Hoogenboom: “We geloven dat in een land als Nederland op iedere vraag een antwoord te vinden is als de juiste mensen en organisaties met de juiste intentie bij elkaar komen. Van stadhuis tot start-up en van buurthuis tot boardroom, overal kan en moet aan oplossingen gewerkt worden.”

Verspreid over zestien teams hebben ruim 150 mensen, afkomstig uit wetenschap, onderwijs, bedrijfsleven, organisaties en overheid, meegeschreven aan ‘Meer Wel’.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.