Olof Bik benoemd tot hoogleraar Behavioral Research in Auditing

7 september 2018
Over Nyenrode

Met ingang van 1 september is Olof Bik benoemd tot hoogleraar Behavioral Research in Auditing aan Nyenrode Business Universiteit. Bik was al aan Nyenrode verbonden als programmadirecteur van de Accountancy opleidingen en zal deze rol als Academic Director voortzetten. Ook is hij Managing Director bij de op Nyenrode gevestigde Foundation for Auditing Research. Bik richt zich in zijn onderzoek op het professionele gedrag en de oordeelsvorming van accountants, de factoren die hier vanuit organisatie, cultuur en context invloed op hebben, en de impact hiervan op de auditkwaliteit.

Gedrag van accountantsOlof Bik

Hij spreekt met enthousiasme over zijn onderzoeksgebied: ‘We doen onderzoek naar het gedrag van accountants, en de onderliggende determinanten daarvan. Doel is om te begrijpen of en hoe je het professioneel gedrag van en de oordeelsvorming door accountants kunt sturen en ontwikkelen. Het is tenslotte dat professionele gedrag van accountants, waaronder hun oordeelsvorming en besluitvorming, hun ‘professional skepticism’ en hun omgang met cliënten en audit teams, dat de kwaliteit van een financial audit bepaalt. En daarmee de kwaliteit van de financiële verslaggeving waar kapitaalmarkten, stakeholders en de maatschappij als geheel hun zakelijke beslissingen op baseren.”

Contextuele factoren

Dit onderzoek naar het gedrag van accountants gaat ervanuit dat een organisatiecultuur focust op de context, meer dan op de individuen binnen die context, zegt Bik: ‘Mensen baseren hun gedrag primair op de boodschappen die zij denken te ontvangen over datgene wat écht gewaardeerd wordt binnen een organisatie. De vraag die dus centraal staat is: stelt de accountantsorganisatie en de context binnen het team de individuele accountants en medewerkers in staat het gewenste gedrag ook daadwerkelijk te vertonen?’

Link met de praktijk

Bik benadrukt dat deze vorm van onderzoek alleen kan floreren door een goede onderzoeksuitwisseling met de praktijk. ‘Ik wil me er met mijn onderzoeksprojecten op richten die brug tussen wetenschap, onderwijs en praktijk verder uit te bouwen. Ook binnen de Foundation for Auditing Research werken wetenschap en praktijk nauw samen. Doel van dit onderzoeksinstituut is het wetenschappelijk onderbouwen van een duurzame verbetering van de auditkwaliteit. Hiertoe stellen de 10 grootste Nederlandse accountantskantoren data beschikbaar en werken ervaren en jonge onderzoekers internationaal samen in research projecten. Daarbij combineren we verschillende onderzoeksmethoden, bijvoorbeeld archief- en survey-onderzoek, maar ook experimenten en case studies.’

Gedrag in het Accountancy onderwijs

Het onderzoeksgebied van Bik sluit nauw aan bij het Nyenrode Accountancy onderwijs. ‘De focus van mijn onderzoek draagt direct bij aan onze leerfilosofie. We begeleiden onze studenten in hun cognitieve, professionele, persoonlijke, academische en maatschappelijke vorming. De Professional Leadership Development Journey (PLDJ) is gericht op hun persoonlijke en professionele vorming tot een Robuuste Accountant en loopt als een rode draad door de opleiding heen. Ik ben er trots op dat we als Nyenrode als een van de eerste universiteiten onze curricula hebben verrijkt met die gedragsaspecten.’

Alma mater

Olof Bik studeerde zelf ook Accountancy op Nyenrode. Zes jaar geleden kwam hij terug, nadat hij ruim tien jaar een auditpraktijk bij PwC had gecombineerd met zijn promotieonderzoek en docentschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Nyenrode, mijn alma mater, is een constante factor in mijn leven’, zegt hij. ‘Het is een eer om hier het hoogleraarschap te mogen vervullen.’

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.