Reservoir en Repertoire

Individueel en samen leren van praktijkervaringen

5 oktober 2022
Opinie

In bijna elk vakgebied geldt een 10.000-uur-norm om uit te groeien tot een pro(f). Dat geldt in de wereld van de sport, de wereld van de kunst en ook de wereld van de accountantspraktijk. De combinatie van werken en leren zorgt er weliswaar voor dat accountancystudenten opgeleid worden tot ‘startbekwame’ accountants. Toch geeft de accountantsopleiding niet op elk vraagstuk een antwoord. Soms is impliciete kennis nodig om issues in de praktijk aan te kunnen pakken. Prof. dr. Niels van Nieuw Amerongen RA, Kreston Netherlands hoogleraar MKB Accountancy, beschrijft hoe een beginnend beroepsbeoefenaar meer gericht op de praktijk kan leren en hoe je het lerend vermogen van een organisatie als geheel kunt verbeteren. De basis van dit gedachtegoed is ontleend aan publicaties van Donald Schön en Chris Argyris.

Van Nieuw Amerongen vat dit praktijk-georiënteerd leren samen in twee kernwoorden: Reservoir en Repertoire. De beroepsbeoefenaar ontwikkelt elke dag praktijkkennis. Wanneer de beroepsbeoefenaar van dagelijkse reflectie hierop een systematische routine maakt, ontstaat een reservoir aan waardevolle praktijkervaringen die thematisch geordend kunnen worden.

Wat ben je allemaal tegen gekomen aan praktijksituaties? Hoe ben je daarmee omgegaan? Wat werkte wel en wat werkte niet? Wat kon je meenemen vanuit de reguliere accountantsopleiding, en wat is (impliciete) praktijkkennis? Dat is een vorm van individueel leren, nog meer (systematisch) reflecteren op wat je zelf in de praktijk hebt meegemaakt. Het doel van dit leren is om te werken aan je (gedrags)repertoire. Door een veelheid aan gestructureerde praktijkervaringen word je behendiger en rijker aan oplossingsmogelijkheden van vraagstukken. Dat behendiger en rijker worden is overigens iets dat oefening en experimenteren vergt, uitproberen, met vallen en opstaan, fouten durven maken. Het vergt dus een veilige cultuur voor als je hiermee als organisatie aan de slag wilt gaan.  

Boven individuele ervaring uitstijgen

Dit lerende vermogen kan verder versterkt worden wanneer je boven de individuele ervaring uitstijgt. Dat kan bijvoorbeeld door ervaren professionals regelmatig samen met minder ervaren medewerkers ervaringen laat uitwisselen. Dat is anders en gaat verder dan het on-the-job geven van feedback door een ervaren professional. Het zoekt aansluiting bij persoonlijke ontwikkelplannen: kennis of vaardigheden waarin je verdieping zoekt, bijvoorbeeld rond een bepaald thema. De beginnende accountant kan zo (thematisch) leren van de praktijkervaringen van de professional. In de assurance variant van de praktijkopleiding voor accountants zal hiermee komend jaar actief worden geëxperimenteerd in de driedaagse training “De MKB accountant en Relatiemanagement”.  

Prof. dr. Niels van Nieuw Amerongen RA is Kreston Netherlands hoogleraar MKB Accountancy aan Nyenrode Business Universiteit. Wil je meer weten over individueel en op organisatieniveau leren, lees dan het volledige artikel op accountantweek.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.