“Samenwerken in bedrijfsprocessen leidt tot betere prestaties”

24 oktober 2016
Onderwijs

Onze complexe wereld dwingt bedrijven flexibel te zijn, zich continu aan te passen en te vernieuwen. Dat vereist voor velen een andere manier van werken, zegt prof. dr. Jack van der Veen. Van der Veen is kerndocent Operations and Supply Chain Management, onderdeel van het Foundations of Management programma (FMA): ‘Het is de kunst optimaal samen te werken in processen: in multidisciplinaire teams ontstaan de meeste innovaties.’

De voordelen van procesdenken’ zijn al langer bekend, maar volgens Van der Veen vinden veel organisaties het moeilijk om vanuit het klassieke ‘afdelingsdenken’ de kanteling te maken. Toch wordt de noodzaak steeds duidelijker. ‘Klanten die veeleisender worden, toenemende concurrentie en technologische innovaties dwingen bedrijven continu te vernieuwen. Dat lukt alleen als je het primaire proces centraal stelt en daarin intensief samenwerkt. Zowel intern als in de externe supply chain. ASML, de fabrikant van chipmachines, is bijvoorbeeld strategische partnerships aangegaan met toeleveranciers voor een optimale ontwikkeling van nieuwe producten.’

‘Het is de crux om te beseffen dat je een verbetering nooit alleen realiseert, maar altijd tussen of samen met andere functies.’

In de module Operations and Supply Chain Management ontdekken senior professionals hoe ze kunnen bijdragen aan deze noodzakelijke transformatie van hun organisatie en wat deze bijdrage oplevert.

Supply chain maturity check

Leidraad in de module vormt de supply chain maturity check. Aan de hand van een scorekaart met 6 categorieën analyseren de studenten de processen binnen hun eigen organisatie:

  1. Strategie en Beleid: welke waarde willen we leveren? Met welke toeleveranciers willen we samenwerken en welke klanten willen we hebben?
  2. Organisatie en Processen: zijn we georganiseerd in silo’s of rond processen? Is er sprake van tegengestelde belangen? Krijgt iedereen de informatie die hij nodig heeft om de juiste keuzes te maken?
  3. Besturing en Beheersing: hebben we duidelijke kpi’s vastgesteld? Was iedereen daarbij betrokken? Hoe zijn monitoring en feedback geregeld?
  4. Mensen en cultuur: is sprake van goed leiderschap? Stimuleert ons bedrijf een cultuur waarin mensen elkaar willen helpen? Weten medewerkers wat collega’s van andere afdelingen doen?
  5. Leren en Innovatie: welke ruimte geeft het bedrijf aan innovatie? Zijn er experimenten? Werken we in multifunctionele teams?
  6. Keten en Relaties: Zijn er strategische samenwerkingsrelaties? Zijn er met de ketenpartners afspraken over een gezamelijke winst, verlies en risico? Dragen strategische partners bij aan innovatie in de keten?

De maturity check geeft aan waar een organisatie goed scoort en waar er nog verbeteringen mogelijk zijn. Van der Veen: ‘Als je weet waar het knelt in een bedrijf, kun je werken aan een oplossing.’

Simulaties

Studenten ontdekken in de module waar de verspilling zit in hun bedrijf of supply chain. ‘Veel van de activiteiten in een bedrijf of keten zijn overbodig, omdat ze geen waarde toevoegen voor de klant. Onnodige controles of wachttijden bijvoorbeeld. Naast interactieve colleges waarin de theorie wordt behandeld en diverse voorbeelden worden besproken, laten we studenten dit ook ondervinden aan de hand van twee simulatieoefeningen: de beer distribution game en in de ‘Nyenrode lean factory.’ Bij de laatste wordt gebruikt gemaakt van de faciliteiten op Nyenrode waar op een fabrieksvloer echte operators een proces uitvoeren.

Ontwikkeling

Van der Veen: ‘Voorafgaand aan het vak weten studenten vaak niet precies waar het vak overgaat en zien ze niet onmiddellijk het nut voor hun werk. Maar al snel beseffen ze welke cruciale rol ze hebben in de diverse processen van hun eigen organisatie en hoe verbeteringen daarin mogelijk zijn. Dat is voor velen een eyeopener en ik zie dat dit studenten enorm inspireert. Ze worden een betere gesprekspartner voor collega’s en helpen hun organisatie klaar te stomen voor de toekomst. Dat heeft niet alleen voordelen voor het bedrijf, maar ook voor henzelf: een bedrijf waarin klantgerichte processen centraal staat kan niet zonder de engagement van alle mensen en partijen die daarbij betrokken zijn. Het experimenteren in multidisciplinaire teams en een omgeving waarin goede ideeën worden gewaardeerd en snel uitgevoerd creëert een enorme bezieling.’

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.