De uitdagingen voor de verzekeringssector

18 december 2020
Onderwijs

''Je moet jezelf als bestuurder en executive professional in de verzekeringsbranche blijven ontwikkelen wil je aan de bestuurstafel een goede gesprekspartner zijn of als executive verzekeringsprofessional zelf vormgeven aan je toekomstige rol.'' Aan het woord is Nyenrode lecturer en investment consultant Gerben Jorritsma.

De verzekeringssector wordt geconfronteerd met omvangrijke en complexe strategische uitdagingen. De roep om het leveren van een sterke bijdrage aan een duurzame samenleving is groeiende. Hierbij staan klantgedreven verzekeringsoplossingen centraal en wordt van de sector verwacht dat zij betrouwbaar en integer functioneert in een data-gedreven samenleving. Met dit gegeven heeft Nyenrode in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars een hoogwaardige leergang voor professionals in de verzekeringssector ontwikkeld: het Executive Insurance Program

Omvangrijke uitdagingen

Jorritsma vervolgt 'Nyenrode en het Verbond van Verzekeraars sluiten met dit nieuwe programma direct aan bij de uitdagende en omvangrijke strategische agenda voor verzekeraars; de digitale transformatie, de veranderende klantbehoefte en digitaal klantgedrag, nieuwe verzekeringsrisico’s als gevolg van klimaatverandering, de aanhoudend lage rente met de noodzaak van nieuwe verdienmodellen en toenemende toezichtvereisten. Dit zijn omvangrijke uitdagingen met niet alleen een operationele invalshoek. Een data-gedreven samenleving vraagt van de verzekeringsbranche ook nadrukkelijk oog te hebben voor de maatschappelijke rol van de sector in de toekomst. Hierbij gaat het niet alleen om data veiligheid, maar door de verkregen data weten we steeds meer van klanten, wat weer vragen oproept over het morele aspect bij het gebruik daarvan. Hoe ga je ook met dergelijke vraagstukken om als sector?'

Moed tonen om te veranderen

'Tegen de achtergrond van deze strategische veranderingsagenda moet je als toekomstige executive verzekeringsprofessional of bestuurder moed tonen om te veranderen, leiderschap aan de dag leggen en jouw verzekeringskennis effectief inzetten' geeft Jorrtitsma aan. 'Daarvoor is dit programma ontwikkeld met persoonlijke ontwikkeling als een rode draad die door het programma loopt. Hoe ga je met je eigen kerncompetenties om tegen de achtergrond van vele veranderingen, nieuwe risico’s en de kansen die daarvan uitgaan. Hoe verhouden jouw competenties zich tot die van anderen in je team en waar versterkt de benodigde diversiteit het verandervermogen van de sector?'

Het Executive Insurance Program is bedoeld voor leidinggevende professionals, waaronder bestuurders en beleidsbepalers, die actief zijn in de verzekeringssector of zich als doel gesteld hebben om in dit veld te komen werken. Daarnaast is het programma relevant voor specialisten en adviseurs die behoefte hebben aan een praktijkgerichte benadering bij het overzien van de belangrijke vraagstukken van de sector.

 

Het programma is een samenwerkingsverband tussen Nyenrode en het Verbond van Verzekeraars.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.