Uitreiking eerste exemplaar 'Het jaar 2018 verslagen'

17 december 2019
Onderwijs

Ruud Vergoossen, hoogleraar Externe Verslaggeving aan Nyenrode Business Universiteit heeft op woensdag 11 december jl. het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport 'Het jaar 2018 verslagen: onderzoek jaarverslagen' uitgereikt aan de heer Peter Sampers, voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Ruud is voorzitter van de redactie van Het jaar 20xx verslagen.

Het jaar 2018 verslagen is de vierentwintigste editie in een reeks van jaarverslagenonderzoeken waarmee de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants NBA (voorheen NIVRA) in 1996 is gestart. In deze editie komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De invloed van IFRS 15 op opbrengstverantwoording;
  • Classificatie van eigen en vreemd vermogen bij toepassing van Nederlandse verslaggevingsgrondslagen;
  • Implementatie van IFRS 9 van financiële instrumenten bij Europese banken;
  • Informatieverschaffing over fraude en de naleving van wet- en regelgeving;
  • Klimaatgerelateerde informatie in het bestuursverslag;
  • De informatiewaarde van het verslag van de raad van commissarissen;
  • De continuïteitsparagraaf bij zorginstellingen;
  • Het gebruik van prestatie-indicatoren bij gemeenten.

Het doel van Het jaar 2018 verslagen is niet alleen verslag doen van de kwaliteit van de jaarverslaggeving, maar ook het delen van good en best practices en mogelijke verbeteringen voor de jaarverslaggeving.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.