Professioneel kritische instelling jonge accountants onder druk

Hoge werkdruk belemmert professionele ontwikkeling

16 mei 2018
Onderzoek

Young professionals binnen de accountancy-sector ervaren hoge werkdruk waardoor hun professioneel kritische instelling en daarmee de kwaliteit van hun werk in het geding komt. Dat stellen Marlies de Vries van Nyenrode Business Universiteit en Bas Herrijgers van de NBA Young Profs in het gezamenlijk onderzoeksrapport van Nyenrode Business Universiteit en NBA Young Profs: ‘Young professionals – opvattingen over het accountantsberoep’.

In het drukke seizoen werken en studeren young professionals gemiddeld 60 uur per week. Als oorzaken van de hoge werkdruk worden in het onderzoek capaciteitstekort, onrealistische planningen, hoge klantverwachtingen, de up-or-out cultuur en de toegenomen eisen en toezicht genoemd. Accountancyorganisaties belonen bovendien young professionals die een hoge werkdruk omarmen, waardoor het ook onderdeel van de cultuur is geworden.

Kwaliteit

Volgens De Vries legt dit onderzoek pijnpunten bloot die moeten worden aangepakt om in de toekomst de kwaliteit van controles te verhogen: “Het is aan de sector om ermee aan de slag te gaan. Hoge werkdruk is tot nu toe een onderbelicht thema in de sector, maar zorgt wel voor een verminderde professioneel kritische instelling, minder scherpte, een afvink-mentaliteit en een ‘grote stappen gauw thuis’ werkwijze in het controleproces. Dit komt de kwaliteit van het werk uiteraard niet ten goede.” Het is tijd dat hierin verandering komt, stellen de onderzoekers. Een grote groep van de ondervraagden in het onderzoek geeft ook aan door de hoge werkdruk te overwegen het accountantsberoep binnen twee jaar te verlaten.

Vorming en professionaliteit

Young professionals besteden door de hoge werkdruk structureel te weinig tijd aan opleidingen, blijkt uit het onderzoek. De aandacht voor ‘coaching on the job’ is op het niveau van senior trainee zorgwekkend en op andere functieniveaus nipt neutraal. De Vries licht toe: “Professionele ontwikkeling heeft geen prioriteit binnen de sector en bij young professionals in het bijzonder, maar het is uiteraard belangrijk voor de toekomst van het beroep. Professioneel kritisch zijn wordt ook van young professionals verwacht, maar de mogelijkheden om dit te faciliteren binnen accountantsorganisaties worden volgens mij nu niet optimaal benut.” Herrijgers vult aan: “Opleiders en de kantoren hebben een gezamenlijke taak om de werk en studie balans te bewaken. Daarbij moeten zij zichzelf de vraag stellen hoe norm studie-uren gewaarborgd kunnen worden tijdens en buiten het drukke seizoen.”

Aanpakken bij de kern

De onderzoekers willen de sector aanmoedigen om de kern van de hoge werkdruk aan te pakken: “Wat nu gedaan wordt, is meer een vorm van symptoombestrijding, terwijl er niet genoeg gedaan wordt om de oorzaken aan te pakken. Dat wil zeggen dat men niet alleen gezondheidsweken introduceert en sportfaciliteiten aanbiedt, maar dat er structurele maatregelen nodig zijn.” De Vries en Herrijgers stellen dat dit het accountantsberoep in staat zal stellen om de young professionals van nu en die van de toekomst beter aan zich te binden en de kwaliteit van de accountantscontroles beter te borgen.

Het hele onderzoek van drs. Marlies de Vries RA (Nyenrode Business Universiteit) samen met de NBA Young Profs is hier te lezen.

Over Nyenrode Business Universiteit

Nyenrode Business Universiteit werkt aan een duurzame toekomst door studenten en deelnemers te stimuleren zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke leiders. Dit doen wij door een combinatie van academische theorie, praktische relevantie en persoonlijke ontwikkeling aan te bieden. Nyenrode is een particuliere universiteit, in 1946 opgericht door en voor het bedrijfsleven met een internationale oriëntatie. Wij bieden intensieve academische opleidingen en korte en langere programma’s binnen de vakgebieden business, management, accountancy, controlling en fiscaal recht en verrichten ook onderzoek in deze vakgebieden.

Over NBA Young Profs

De NBA Young Profs is, als commissie van de NBA, het netwerk waar jonge accountants met elkaar ervaringen delen, hun mening uiten en bijdragen aan de ontwikkeling van de accountantsopleiding en het accountantsberoep. De NBA Young Profs behartigen de belangen van de Young Profs binnen de NBA en richting de maatschappij. De NBA Young Profs laten het geluid van de jonge generatie accountants horen en mengen zich in het (maatschappelijk) debat over het accountantsberoep om invloed uit te oefenen op de toekomst van het accountantsberoep.

- Einde persbericht -
Niet voor publicatie: Voor vragen en verdere informatie kan je contact opnemen met Kunegonde Warneke, Communicatie-/PR-adviseur via 0622438320 of via k.warneke@nyenrode.nl.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.