Wie wil er nog accountant worden?

8 december 2023
Opinie

Accountants vervullen een belangrijke publieke functie in corporate governance. Maar de accountancysector staat zelf ook regelmatig in de aandacht met eigen governance schandalen. Zoals bijvoorbeeld een vermeende fraudeaffaire rondom de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van KPMG, wat hen al jaren achtervolgt. Ook de forse beloning van accountants in het algemeen en de partners in het bijzonder staan regelmatig in de spotlights. Hoewel affaires in elke bedrijfstak kunnen voorkomen, is het in dit geval zo ernstig aangezien de accountancysector zelf een belangrijke publieke rol vervult in het corporate governance speelveld.


Inmiddels is het maatschappelijke debat aangezwengeld over de vraag of binnen accountantsorganisaties onder één dak zowel andere consultancydiensten mogen worden uitgevoerd naast de publieke accountantscontrole.

Toegenomen werkdruk

In samenwerking met NBA Young Profs publiceerden onderzoekers van Nyenrode Business Universiteit in 2018 een gezamenlijk onderzoeksrapport: ’Young professionals – opvattingen over het accountantsberoep’. De belangrijkste conclusie was dat de te hoge werkdruk een nadelig effect heeft op de kwaliteit van accountantscontrole. Naast de hoge werkdruk wordt ook de studie steeds breder. Ontwikkelingen als cybersecurity, het toenemende gebruik van IT en algoritmes en de Europese duurzaamheidsregelgeving vragen steeds meer van de accountant en de opleiding hiervoor. Er wordt dus steeds meer verwacht qua kennis en kunde, terwijl accountants in opleiding worstelen met hoge werkdruk en disbalans tussen studie, werk en privé.

Kansen voor jonge accountants

Met de Europese wetgeving als gevolg van de Europese Green Deal wordt een nieuwe bladzijde opengeslagen. Met ingang van 5 januari 2023 is de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van kracht. De CSRD richt zich op het verbeteren van de kwaliteit en transparantie van rapportage over duurzaam ondernemen. Juist voor jonge mensen – die steeds vaker in hun studiekeuze en persoonlijke levensinvulling kiezen voor een betere planeet in plaats van kortetermijngewin, ligt een kans om daaraan bij te dragen.

 

In Goed Bestuur & Toezicht geeft Remko Renes een overzicht van de uitdagingen en kansen voor accountants op het corporate governance speelveld. Lees hier (abonnement) het eerder gepubliceerde volledige artikel. 

Bron: nieuwsbrief Nyenrode Corporate Governance Instituut, december 2023.

Artikelen en columns gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief van het NCGI weerspiegelen niet per definitie een algemene visie van het NCGI, maar worden door auteurs op persoonlijke titel geschreven. Reageren kan via ncgi@nyenrode.nl. 

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.