Vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling van Financials

PE-educatie 2020

Nyenrode Business Universiteit biedt in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) diverse PE-cursussen aan voor financials, met focus op persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling van accountants (RA/AA), controllers, fiscalisten en CFO's.

PE-cursussen voor de financial

Accountants en controllers maken gedurende onze PE-cursussen een vakinhoudelijke verdiepingsslag op het gebied van audit & assurance, verslaglegging, IT, governance en risk management. Wij bieden ook PE-cursussen aan die aan deze kennisgebieden grenzen, zoals het opdoen van fiscale kennis en de ontwikkeling van vaardigheden. Naast het bieden van de juiste theoretische kaders zorgen wij er ook voor dat je het geleerde direct kunt toepassen in de praktijk.

Contact

Opleidingen

Gevonden: 17 opleidingen
Nyenrode Breukelen (Hoge) Rekening-courant met de B.V.

(Hoge) Rekening-courant met de B.V.

< 10 dagen | Nederlands | 6 oktober 2020
Tijdens deze cursus zal worden ingegaan op alle nieuwe wetsvoorstellen rondom de problematiek van schijnleningen en onzakelijke leningen en de praktische betekenis hiervan.
Nyenrode_HR-127 upcoming Actualiteiten Vennootschapsbelasting

Actualiteiten Vennootschapsbelasting

< 10 dagen | Nederlands | 1 december 2020
Tijdens deze cursus krijg je een overzicht van de wijzigingen in de vennootschapsbelasting, in de wet- en regelgeving en in de jurisprudentie.
Executive Education Workshop 18 Afgezonderde vermogens: van legitimiteit tot Panama Papers

Afgezonderde vermogens: van legitimiteit tot Panama Papers

< 10 dagen | Nederlands | 20 oktober 2020
Na het volgen van deze cursus heb je zicht op de verschillende mogelijkheden om vermogen af te zonderen. Daarbijkun je ook benoemen welke vormgeving leidt tot fiscale transparantie.
Nyenrode_herfstbeeld Betekenis van Fiscaliteit voor de Controlerend Accountant

Betekenis van Fiscaliteit voor de Controlerend Accountant

< 10 dagen | Nederlands | 22 september 2020
Materiële fiscale belangen in de commerciële jaarrekening openbaren zich bijvoorbeeld als geactiveerde niet-aftrekbare BTW.
Laan bomen Data Analyse in het Accountantswerk

Data Analyse in het Accountantswerk

< 10 dagen | Nederlands | 18 november 2020
In een efficiënte en kwaliteitsgerichte controlepraktijk ontkom je niet meer aan data-analyse. Deze cursus heeft als doel dat je door de bomen van data-analyse het bos weer gaat zien.
1U5A5353_Nyenrode_seminar Evalueren van steekproeven

Evalueren van steekproeven

< 10 dagen | Nederlands | 8 december 2020
Om een accountantscontrole economisch efficiënt uit te voeren en toch de vereiste betrouwbaarheid te kunnen behouden, wordt vaak gewerkt met een steekproef.
Executive Education 15 Fiscale Aspecten van Concernfinanciering

Fiscale Aspecten van Concernfinanciering

< 10 dagen | Nederlands | 8 september 2020
Na afloop heb je je kennis van de fiscale aspecten over concernfinanciering opgefrist.
Blockchain Fiscale Eenheid (vennootschapsbelasting)

Fiscale Eenheid (vennootschapsbelasting)

< 10 dagen | Nederlands | 6 oktober 2020
Na het volgen van deze cursus heb je zicht op actuele ontwikkelingen in verband met het belangwekkende fiscale eenheidsregime voor de vennootschapsbelasting.
Executive Education 1 Fiscale Winstbepaling

Fiscale Winstbepaling

< 10 dagen | Nederlands | 2 December 2020
Vanuit een theoretische analyse neemt professor Lubbers je tijdens deze cursus mee in zijn vertaling van theoretische winstvraagstukken naar de praktijk.
Venster Formeel Fiscaal Recht en Strafrecht voor het Accountantsberoep

Formeel Fiscaal Recht en Strafrecht voor het Accountantsberoep

< 10 dagen | Nederlands | 30 september 2020
Het is voor een onderneming van belang om te weten wat de rechten en plichten zijn bij een belastingcontrole, maar zeker ook bij een eventueel opsporingsonderzoek.
Nyenrode_HR-44 Grensverkenning in Cultuur en Gedrag van het Accountantsberoep

Grensverkenning in Cultuur en Gedrag van het Accountantsberoep

< 10 dagen | Nederlands | 30 november 2020
Bij deze interactieve cursus haken wij in op de invloed van cultuur en gedrag op het accountantswerk.
Executive Education 5 Herinvesteringsreserve en ander uitstel van belastingheffing

Herinvesteringsreserve en ander uitstel van belastingheffing

< 10 dagen | Nederlands | 15 december 2020
Na het volgen van deze cursus heb je het volledige overzicht op de herinvesteringsreserve, de ruilarresten en diverse andere mogelijkheden van belastinguitstel.
Nyenrode albert heijn gebouw Masterclass BTW en Vastgoed

Masterclass BTW en Vastgoed

< 10 dagen | Nederlands | 16 november 2020
Na het volgen van deze masterclass heb je gedegen zicht op de problematiek van de BTW en overdrachtsbelasting met betrekking tot vastgoed.
Executive Education Workshop 18 Masterclass Internal Control

Masterclass Internal Control

< 10 dagen | Nederlands | 4 november 2020
Tijdens de masterclass Internal Control leer je met een frisse blik (opnieuw) te kijken naar de bestaande mix van maatregelen binnen je organisatie.
_SAN7335 Terbeschikkingstellingsregeling bij Vastgoed

Terbeschikkingstellingsregeling bij Vastgoed

< 10 dagen | Nederlands | 23 september 2020
Na het volgen van deze cursus heb je zicht op de theoretische opzet van de terbeschikkingstellingsregeling bij vastgoed en de invulling daarvan voor de praktijk.
_SAN7335 Transfer Pricing

Transfer Pricing

< 10 dagen | Nederlands | 23 november 2020
De afgelopen jaren is de internationale handel en dienstverlening sterk toegenomen en hiermee ook het belang voor veel ondernemingen van een juiste toepassing van de regels van transfer pricing.
DSC00991 Waarderen van Vastgoed

Waarderen van Vastgoed

< 10 dagen | Nederlands | 15 september 2020
In deze cursus staat de vraag centraal welk waardebegrip en welke waarderingsmethode passen bij welke waarderingsvraag in de praktijk.

Return on Education

  • Aandacht voor je persoonlijke en professionele groei.
  • Je bent in een korte tijd up-to-date.
  • Vakinhoudelijke sterk en op praktijk gericht: nieuwe kennis wordt pas echt waardevol als je deze direct kan inzetten.
  • Wissel met vakgenoten van gedachten over uiteenlopende thema's.
  • Variërend aanbod: kies voor kennisverdieping, kennisverbreding of een combinatie van beide.
  • Flexibel ingestoken: goed te combineren met werk en privé.
  • Inhoud en kwaliteit: ervaren topdocenten vanuit de wetenschap en business, advieskantoren en Belastingdienst.

Locatie en tijden

De masterclasses vinden plaats op het landgoed van Nyenrode Business Universiteit te Breukelen. Het merendeel van de masterclasses start om 16.00 uur en eindigt omstreeks 19.00 uur. Voor de masterclasses - over internal control of BTW en vastgoed - wordt een hele dag ingepland.

Investering

Let op: indien je inschrijft voor drie cursussen die op Nyenrode Business Universiteit worden verzorgd met in totaal 9 PE-punten, ontvang je een korting van €100,- op de totaalprijs. Op de website is dit bij de betreffende PE-cursussen aangegeven.

Maatwerk

Afhankelijk van je leerbehoeften en wensen kunnen wij een specifiek leerprogramma op maat verzorgen. Je kan hierover contact opnemen met Annefleur Middelkoop.

NBA