Accountants kunnen niet twee meesters dienen

27 juli 2020
Onderzoek

De accountant dient twee meesters: het publieke belang en de commercie. De spanning die hiertussen bestaat kan worden opgelost met een Audit Board, zo betogen Remko Renes en Herman van Brenk beiden lid van het Center for Accounting, Auditing & Control bij Nyenrode Business Universiteit en Greg Trompeter, Professor of Accounting bij de University of Central Florida.

De Audit Board is een innovatief alternatief structuurmodel en gebaseerd op twintig stakeholdergesprekken met meer dan 100 betrokken stakeholders. De wetenschappelijke studie is onlangs gepubliceerd in Critical Perspectives on Accounting (CPA). Ook in andere internationale media heeft de Audit Board aandacht gekregen, bijvoorbeeld in het International Accounting Bulletin en Companies Digest.

Audit Q&A in Accountancy Age

In Accountancy Age is een Q&A opgenomen met Remko Renes over de toekomst van accountancy in het algemeen en het Audit Board model in het bijzonder.

In antwoord op de vraag waarom Renes en zijn co-auteurs zijn begonnen met het uitwerken van het Audit Board model gaf Renes aan dat zij als betrokken interventionisten actief wilden bijdragen aan het oplossen van problemen in de markt van accountantscontrole. Als accountants en onderzoekers willen zij niet alleen problemen constateren en analyseren, maar waar mogelijk bijdragen aan het oplossen daarvan. Na de kritische academische of theoretische exercitie van het uitwerken van een alternatief model hebben ze daarom ook een uitgebreide stakeholder dialoog gevoerd. Elk stakeholdergesprek heeft bijgedragen aan het verder concretiseren van het uiteindelijk gepubliceerde Audit Board model. In het vraaggesprek met Accountancy Age wordt vervolgens nog stilgestaan bij de veelal onterechte maar hardnekkige maatschappelijke percepties over accountants. Ook de primaire focus op audit quality van de Audit Board wordt nader uiteengezet door bijv. gebruik te maken van een open source audit methodologie en de sterke punten van de bestaande accountantsorganisaties, en de toezichthouder actief te betrekken bij het leveren van controlewerkzaamheden door de Audit Board.

Actieve betrokkenheid auditcommissie

In Goed Bestuur en Toezicht (Nr 2/20) leggen de auteurs uit dat met een Audit Board de commerciële prikkels van het huidige model verdwijnen, maar de professionele kwaliteit van bestaande accountantsorganisaties blijft behouden. De auditcommissie van de Raad van Commissarissen wordt actief betrokken bij het realiseren van een hoge kwaliteit van de accountantscontrole tijdens het proces van selectie en benoeming, het formuleren van de concrete opdracht met ruimte voor maatwerk en het bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening.

De links naar de verschillende genoemde artikelen zijn te vinden in het volgende Nyenrode bericht.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.