Accreditatie onderdelen Praktijkopleiding Assurance op Nyenrode

14 december 2018
Onderwijs

Om registeraccountant te worden, moet je naast de theoretische opleiding RA (Master en Post-Master) ook de Praktijkopleiding Assurance volgen. De Raad voor de Praktijkopleiding heeft recent de nieuwe onderdelen van de Praktijkopleiding van Nyenrode geaccrediteerd. Naast het Praktijkreferaat, dat reeds een aantal jaar aangeboden wordt, vormen nu ook de Nulmeting, Intervisiegesprekken, ICAIS-casus en Trainingsprogramma’s onderdelen van het aanbod van deze Praktijkopleiding. Het is mogelijk om op Nyenrode één of meerdere van deze onderdelen te volgen.

Verbinding theorie en praktijk

De beroepsorganisatie NBA en de Commissie Eindtermen Accountantsopleidingen (CEA) hebben voorgesteld om de theoretische opleiding en Praktijkopleiding Assurance beter op elkaar af te stemmen. Doel daarvan is om de effectiviteit en de attractiviteit van de opleidingen te verbeteren. Het trainingsprogramma van Nyenrode is hier een uitwerking van. Programmamanager Patricia de Quaasteniet-Meester: ‘Nyenrode heeft veel ervaring met het verbinden van theorie en praktijk, omdat we dat ook doen in onze deeltijdopleidingen Accountancy. Al onze studenten combineren werk en studie. En docenten uit de theoretische opleiding worden ook ingezet in of geven input voor de inhoud van de Praktijkopleiding.’
 
Voor studenten die de theoretische Post-Master volgen op Nyenrode is het interessant dat de ICAIS-casus, verplicht onderdeel van de Praktijkopleiding, vanaf april 2019 bij Nyenrode is opgenomen in het vak BIV-Informatiecontrole. Die casus hoeven deze studenten dus niet meer apart te volgen.

Kerncompetenties versterken

Patricia vertelt hoe de Praktijkopleiding wordt opgebouwd: ‘Trainees beginnen hun Praktijkopleiding met een nulmeting. Deze kan het gehele jaar door gedaan worden. Uit de nulmeting komen bepaalde kerncompetenties naar voren die trainees nog moeten ontwikkelen en op basis daarvan stellen ze een persoonlijk ontwikkelplan op. Om deze kerncompetenties te versterken, moeten de trainees elk praktijkopleidingsjaar drie dagen een training volgen. In elk van onze trainingsprogramma’s worden verschillende kerncompetenties behandeld. Een trainingsprogramma duurt drie dagen, dus als een trainee bij ons een training volgt, voldoet hij of zij meteen aan de trainingsverplichting voor dat jaar. We gaan in die drie dagen echt de diepte in.’

Trainingen voorjaar 2019

Ze geeft een korte toelichting op de trainingen die komend voorjaar op het programma staan: 'Big data analytics in auditing' gaat over recente ontwikkelingen van de toepassing van data analytics in auditing. Bij 'Projectmanagement' worden tools en technieken aangeboden die aansluiten op de praktijk. In de training 'De invloed van de firma-cultuur' leren trainees cultuur te duiden, de invloed ervan op goed audit-werk te analyseren en om te gaan met culturele dilemma’s. Tijdens 'Spreken met impact' leren trainees anderen te overtuigen door de logica van het publiek te doorzien en daar hun presentatie op af te stemmen. In de loop van collegejaar 2018-2019 worden er nog meer trainingsprogramma’s ontwikkeld. Bij alle trainingen kunnen trainees wat zij leren ook direct toepassen in hun werk.’

Intervisie

Ook intervisie is onderdeel van de Praktijkopleiding: in jaar 1 en 2 staan jaarlijks twee intervisiegesprekken op het programma. Trainees kunnen deze intervisie ook via Nyenrode volgen. Patricia: ‘Voordelen zijn dat ze daarbij ook trainees van andere kantoren kunnen tegenkomen, en dat de intervisiegesprekken in overleg met de deelnemers ook op andere locaties in het land kunnen plaatsvinden. Het intervisietraject begint met een startbijeenkomst en wordt begeleid door een coach. Trainees leren hier feedback te geven en te ontvangen, krijgen meer ervaring met het coachen en begeleiden van anderen en leren te reflecteren op hun eigen functioneren door middel van cases die ze zelf aandragen. De intervisiegroepen kunnen het hele jaar door van start gaan, zodra er zes aanmeldingen zijn.’

Praktijkopleiding Assurance

Naast de theoretische opleiding is een driejarige praktijkopleiding (stage) verplicht voor het behalen van het accountantsexamen. De praktijkopleiding kan gelijktijdig met de masteropleiding en post-masteropleiding worden gevolgd. Je kan met de praktijkopleiding beginnen nadat je bent toegelaten tot het masterprogramma. Het is niet verplicht direct met de praktijkopleiding te beginnen na het in het bezit krijgen van de vereiste toelatingspapieren.

Kijk hier voor meer informatie en aanmelding.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.