Commissie Eindtermen: “Gefundeerd vertrouwen in RA-opleidingen”

18 december 2017
Onderwijs
De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) heeft vastgesteld dat de RA-opleiding van Nyenrode Business Universiteit, evenals de zeven andere door haar gevisiteerde opleidingen tot registeraccountant (RA) in Nederland, voldoet aan de nieuwe kwaliteitseisen die sinds 2016 gelden. “Deze opleidingen hebben laten zien niet alleen vakinhoudelijk maar ook competentiegericht in te kunnen spelen op de ontwikkelingen binnen de accountancy. Registeraccountants voldoen aan de hoogste eisen en zijn uitstekend geëquipeerd voor de uitoefening van het vak,” aldus CEA.

CEA heeft vastgesteld dat niet alleen de basiskwaliteit van alle RA-opleidingen voldoende is gewaarborgd, maar dat de opleidingen in een aantal gevallen meer doen dan de nieuwe eindtermen vragen: “Dat schept vertrouwen in de toekomst en geeft de Nederlandse accountancy meer aanzien, zeker ook internationaal. Anders dan de voorgaande aanwijzingen in 2007 en 2011 geldt deze nieuwe aanwijzing voor onbepaalde tijd. Daaruit blijkt een gefundeerd vertrouwen in de opleidingen.”

Lees het persbericht van CEA

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.