Datamanagement integreren in je organisatie

17 oktober 2019
Onderwijs

“Wat komt er in de toekomst op ons als verzekeraars af, bijvoorbeeld aan technologische ontwikkelingen? En wat betekent dat? Moet je als organisatie daar iets mee doen en zo ja, op welke manier?” Dit soort kwesties vond Femke Bakker, financieel directeur bij Ansvar en Turien & Co., heel inspirerend aan het PE voor executives en commissarissen in de verzekeringssector van Nyenrode Business Universiteit, waarvan ze de afgelopen jaren diverse modules volgde. “Aan de orde kwam bijvoorbeeld datamanagement, dus hoe ga je om met big data, data ontwikkeling enzovoort. Dat heeft ons ertoe gebracht om dit meer te integreren in onze organisatiestructuur.”

Bakker is sinds 2018 financieel directeur bij Ansvar en Turien & Co., waar ze daarvoor onder meer manager Internal Audit en commissaris was. De brede variëteit van onderwerpen noemt ze een meerwaarde van het programma. “Je krijgt kennis van het speelveld waar we in de verzekeringsbranche mee te maken hebben, met de verschillende stakeholders die er zijn. Er is aandacht voor bijvoorbeeld wet- en regelgeving en de kennismaking met toezichthouders als de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie. Maar er is ook verdieping van heel diverse thema’s, van wat ‘cloud computing’ precies is tot berekeningen van de Solvency II Capital Requirement (SCR). Thema’s waar je kennis van moet hebben op het niveau van toezichthouder of bestuurder. Ik vind het ook heel sterk dat het Verbond van Verzekeraars samenwerkt met Nyenrode voor dit programma. Nyenrode zorgt dat de kwaliteit hoog is. Het Verbond zorgt dat er thema’s aan bod komen die nu spelen in de branche.”

Op de goede weg

Bakker vertaalde de opgedane kennis naar de praktijk. “We gingen bijvoorbeeld SCR-berekeningen maken, die gaan over de toekomst. Die kennis heb ik vervolgens meegenomen naar de organisatie. Niet alleen de werking van deze berekeningen, maar ook wat we ervan kunnen leren om zelf kapitaal te sturen en daar meer grip op te krijgen. Iedere module opnieuw werd ik geïnspireerd. Soms met iets wat je meteen in de praktijk kan toepassen en diezelfde dag nog gebruikt. En soms is het iets wat je pas later uit je tas haalt. In een van de modules kwam bijvoorbeeld aan de orde dat er in organisaties ook aandacht moet zijn voor strategie en visie, in plaats van vooral de regels en wetten afvinken. Er komen niet minder wetten en regels, het worden er misschien alleen maar meer. Je kan als organisatie dus beter mensen verzamelen die het leuk vinden om daarmee bezig te zijn. Door de discussies die we daarover hadden, kreeg ik de bevestiging dat mijn organisatie op de goede weg is.”

Innovatie en technologie

Een van de ontwikkelingen die speelt in de verzekeringsbranche is innovatie, waar Bakker ook veel mee te maken heeft. “We volgen innovaties en implementeren deze waar mogelijk. Dat doen we door onze producten te innoveren en op IT-gebied bij te blijven en innovaties door te voeren.” Bakker geeft een voorbeeld: “Door de moderne technologie in auto’s gebeuren er steeds minder ongelukken, maar door deze technologie stijgen tegelijkertijd de reparatiekosten. Daar spelen wij op in door te investeren in een data-gedreven tariefstructuur. De premie van een verzekering is dan afhankelijk van de verwachte reparatiekosten van een bepaalde auto.”

Betere gesprekspartner

“Als commissaris vond ik de opleiding heel interessant, omdat je wat verder van de organisatie afstaat en op die manier allerlei handreikingen krijgt om je rol als toezichthouder goed uit te kunnen voeren. Je leert bijvoorbeeld om een betere gesprekspartner te zijn voor de directie van je organisatie. In mijn huidige rol als directielid geeft het me handvatten voor onder meer visieontwikkeling, doe ik contacten op en kom ik meer te weten over allerlei relevante thema’s.

Als bestuurder, toezichthouder of managing director bij een verzekeringsinstelling houd je met het PE voor executives en commissarissen in de verzekeringssector je sectorkennis up-to-date. Het programma bestaat uit 4 modules die je verspreid over 2 jaar volgt. Je krijgt inzicht in actuele ontwikkelingen binnen jouw sector en wisselt ervaring uit met vakgenoten.  

Het programma is een samenwerkingsverband tussen Nyenrode en het Verbond van Verzekeraars.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.