Flexibele bedrijfsstrategie in een dynamisch speelveld

31 maart 2017
Onderwijs

Om strategische vernieuwing tot stand te brengen in de huidige disruptieve en dynamische wereld moet je samenwerken met stakeholders. Ook is het belangrijk om de bedrijfsstrategie continu te monitoren en bij te sturen.’ Een duidelijke boodschap van Hans Bakker, hoogleraar Collaborative Strategies op Nyenrode en docent binnen het Strategic Leaderschip Program (SLP).

Het speelveld in beeld brengen

Hans Bakker is ervan overtuigd dat het voor strategische vernieuwing essentieel is om een duidelijk beeld te hebben van het speelveld waarin je als bedrijf opereert. ‘Het is natuurlijk buitengewoon interessant om over strategie te praten, maar allereerst moet je weten wat er buiten gebeurt. Onderzoek laat verschillende grote structurele en disruptieve ontwikkelingen zien die dat speelveld beïnvloeden. Denk aan klimaatverandering, de groeiende wereldbevolking, een veranderend wereldbeeld en digitalisering. Bij het Strategic Leaderschip Program helpen we deelnemers hun volledige speelveld in kaart te brengen. Zij leren om te gaan met de dynamiek in dat speelveld en om ambities te realiseren in samenwerking met alle stakeholders die voor hun onderneming van belang zijn.

De noodzaak van een flexibele bedrijfsstrategie

‘Vroeger was het speelveld veel stabieler dan tegenwoordig. Je had de tijd om jaren na te denken over een strategie, deze vervolgens rustig uit te rollen en eens in de zoveel jaar bij te stellen’, aldus Hans Bakker. Hij geeft aan dat deze werkwijze tegenwoordig niet meer werkt. ‘Het speelveld is continu in beweging. De wereld kan er over drie maanden totaal anders uitzien. Kijk bijvoorbeeld naar Trump. Nauwelijks beëdigd als president en hij veegt meteen een belangrijk handelsakkoord van tafel. Tijdens het programma willen we mensen in beweging krijgen en ze de tools geven om een flexibele strategie te ontwikkelen waarmee ze kunnen anticiperen op de toekomst.’

Gezamenlijke strategie met stakeholders

‘Vroeger was strategie iets waar alleen de top zich mee bezig hield. Het had met het dagelijks handelen niet veel te maken’, zegt Hans Bakker. Hij onderstreept dat het in het huidige veranderende speelveld belangrijk is om samen met alle stakeholders tot een strategie te komen. ‘Iedereen bekijkt de wereld vanuit zijn eigen sector en positie en ziet andere veranderingen, kansen en risico’s. Door alle belanghebbenden te betrekken in het besluitvormingsproces krijg je een beter beeld van wat er speelt en maak je snellere en betere keuzes.’

Ook samenwerking is volgens Hans belangrijk voor het verduurzamen van de wereld. ‘Je ziet bijvoorbeeld enorm veel concurrentie tussen winkels, want de consument wil gewoon voor paar euro een T-shirt of een kilo kip. We weten allemaal dat daar iets niet klopt. Alleen wanneer verschillende winkels en consumenten samen gaan werken aan een strategie, komen ze tot verantwoorde en duurzame oplossingen voor dit soort onwenselijke situaties.’

Digitale strategie

Hans Bakker noemt de digitalisering als een van de belangrijkste variabelen binnen het speelveld. ‘Een groot probleem is dat de mensen die op dit moment een leidinggevende positie hebben, niet zijn opgegroeid met die digitale technologie. Het is belangrijk om samen met de jongere generatie na te denken hoe je als bedrijf omgaat met de kansen en risico’s van digitalisering.’

Blijven veranderen voor strategische vernieuwing

De deelnemers krijgen tijdens het SLP een palet aan strategiemogelijkheden voorgeschoteld en kunnen zo kiezen welke strategievorm het beste bij hun organisatie past. ‘Als je denkt dat je in deze dynamische en veranderende wereld met een standaard recept verder komt, dan heb je het mis. Je moet je leidersrol anders invullen en de bedrijfsstrategie continu blijven monitoren en bijsturen.’

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.