“Het gaat om het inzicht: wat ga je anders doen in de toekomst en hoe ga je dat doen?”

Praktijkreferaat nieuwe stijl voor trainees Accountancy: meer reflectie in een kortere doorlooptijd

5 juli 2023
Onderwijs

Iedereen die registeraccountant wil worden volgt, naast de theoretische RA-opleiding, de Praktijkopleiding Assurance. Het Praktijkreferaat is daarbinnen een belangrijk onderdeel. Met het houden van het referaat laat je zien dat je in staat bent om te gaan met een situatie waarin de theorie en de wet- en regelgeving niet direct voorziet: een persoonlijk dilemma uit jouw eigen praktijk.

Jacqueline Springvloet DubbeldJacqueline Springvloet Dubbeld, kerngroepvoorzitter van de Praktijkopleiding Assurance bij Nyenrode Business Universiteit, vertelt over het Praktijkreferaat nieuwe stijl van Nyenrode: hoe trainees hierbij meer toekomen aan reflectie én in een kortere doorlooptijd het referaattraject afronden. Nadat in een pilot hiermee goede ervaringen zijn opgedaan gaat in september dit nieuwe traject van start.

 

 
Uit je comfortzone

In het traject nieuwe stijl wordt relatief meer tijd besteed aan het uitdiepen van het dilemma, en minder aan het schrijfproces. Aan het eind schrijven de trainees een reflectieverslag. Jacqueline: “Het referaat werd voorheen vaak een technische casusbeschrijving. Dat is lekker veilig om op te schrijven, zo blijf je in je comfortzone. Maar wij willen dat het gaat om de inzichten die je opdoet door het bespreken van je dilemma met je begeleider en mede-trainees: wat ga je nou anders doen in de toekomst en hoe ga je dat doen? Wat heb je daarvoor nodig? Die elementen worden veel belangrijker, en hiermee bereid je je ook voor op het mondelinge slotexamen.”

Doorlooptijd gehalveerd: van vier naar twee maanden

“Daarnaast gaan we het schrijven helemaal naar achteren halen: de trainees schrijven pas hun reflectieverslag wanneer alle bijeenkomsten zijn geweest,” vervolgt ze. “Zo kunnen we in de bijeenkomsten echt aandacht hebben voor het dilemma dat centraal staat. Daarbij komt dat je in een reflectieverslag veel meer vormvrijheid hebt dan bij een formeel geschreven stuk met een probleemstelling en deelvragen. We gaan de trainees helpen om gedurende het traject al invulling te geven aan elementen van het reflectieverslag, maar ze hoeven tussendoor geen feedback op elkaars verslag te geven. Daarmee verkorten we het hele traject voor ze, van vier maanden wordt dat twee maanden, of zelfs zes weken als je het reflectieverslag meteen schrijft.”

Bewust fysiek

Nyenrode kiest heel bewust voor fysieke bijeenkomsten. Jacqueline: “In de coronaperiode hebben we natuurlijk sessies online gedaan. Toen we weer live konden vroegen we aan onze deelnemers: zou je met de kennis van nu die bijeenkomsten fysiek willen volgen of online? 99% zegt dan: de toegevoegde waarde zit er juist in dat je met een groepje een bepaalde situatie helemaal uitdiept. En daar hoort ook het non-verbale deel bij. Het was mooi om in coronatijd online door te kunnen gaan met het traject, maar de deelnemers zeggen nu dat ze het echt wel gemist zouden hebben om fysiek bij elkaar te komen. In de vierde bijeenkomst krijgen de trainees instructies over de afsluitende presentaties en het reflectieverslag. Dat kan prima online, dus dan kiezen we juist wel voor een digitale setting.”

Stip aan de horizon en werkgroep KWAK

“De vrijheid om het Praktijkreferaat aan te passen komt eigenlijk voort uit het rapport van de werkgroep 'Kijken Wat Anders Kan', oftewel de werkgroep KWAK”, vertelt Jacqueline: “In navolging van het project 'Stip aan de Horizon' van de Raad voor de Praktijkopleidingen (RPO) is die werkgroep opgericht. Zij geven ruimte voor experimenteren, met als uitgangspunt: minder voorschrijven, meer richting geven. Over het algemeen zijn deelnemers heel positief over ons referaattraject, ze gaven de laatste ronde gemiddeld een 7,25 voor het traject en een 8,5 voor de begeleiders. Maar toch willen we blijven door ontwikkelen, en uiteraard houden we de RPO daar ook steeds op aangesloten.”

Het Praktijkreferaat bij Nyenrode

Sinds de start in 2016 hebben 968 trainees hun Praktijkreferaat succesvol afgerond bij Nyenrode Business Universiteit. Ook als je de Praktijkopleiding Assurance volgt bij een ander stagebureau kun je je voor het Praktijkreferaat bij Nyenrode aanmelden. Mogelijke locaties zijn Zwolle, Arnhem, Eindhoven, Rotterdam, Breukelen, Utrecht, Den Haag, Breda en Amsterdam. Een referaatgroep bestaat uit maximaal 6 trainees.

Eerstvolgende startmomenten:

  • September 2023: aanmelden t/m 24 juli 2023
  • Januari 2024: aanmelden t/m 20 november 2023
  • April 2024: aanmelden t/m 26 februari 2024

Wil je op een ander moment starten en/of kan je je met een groep van minimaal 6 trainees aanmelden? Neem dan contact op via praktijkreferaat@nyenrode.nl  om de mogelijkheden te bespreken.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.