‘Inclusie begint bij het uitstellen van je oordeel’

18 april 2024
Onderwijs

Chantal Suissa-Runne is overtuigd van de kracht van diversiteit en inclusie voor iedere organisatie. Al van jongs af aan zet zij zich in om groepen met elkaar te verbinden, juist als het gaat om mensen met uiteenlopende achtergronden. Vanwege haar expertise verzorgt Suissa-Runne regelmatig colleges in de programma’s van Nyenrode Business Universiteit, waaronder de masterclass Advanced Project Management en het programma Impactvol Onderhandelen. 

Suissa-Runne groeide op in de omgeving van Bilthoven, waar zij één van de weinige Joodse kinderen was. “Ik had daar geen last van, maar ik heb wel ervaren hoe is het is om tot een minderheidsgroep te behoren. Ik ontwikkelde een sterk rechtvaardigheids- en verantwoordelijkheidsgevoel en heb een sterke drang om situaties ten goede te veranderen. Mijn beide opa’s zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet, dus misschien is het iets genetisch.” Na haar middelbare schooltijd, woonde Suissa-Runne een tijdje in een kibboets in Israël, waar zij ook kennismaakte met Arabische bedoeïen. “Die mensen waren zo lief en gastvrij, ik heb er warme vriendschappen aan over gehouden. Dat was ook het moment dat ik mij realiseerde hoe belangrijk het is om verschillen met elkaar te verbinden.”

Dialoog op gang brengen

Tijdens haar opleiding Europese studies, organiseerde Suissa-Runne bijeenkomsten waarin studenten met verschillende achtergronden elkaar beter konden leren kennen. Na haar studie zette ze professionele programma’s op, zoals Effectief Nuanceren en Verantwoord Clashen. Ook verdiepte ze zich in methodieken als Deep Democracy en Geweldloze communicatie. Suissa-Runne is ook één van de oprichters van het Joods-islamitisch netwerk Yalla!, dat beide groepen dichter bij elkaar wil brengen. “Door mij hier in Nederland in te zetten voor het verbeteren van de dialoog tussen de Joodse en islamitische gemeenschap, hoop ik mijn steentje bij te dragen aan een betere verstandhouding, al is het op een ander niveau.” 

Pauzeknop

Binnen Nyenrode, is Suissa-Runne gastspreker in onder andere de masterclass Advanced Project Management. Een belangrijk onderwerp dat ze hier behandelt is conflicthantering, waarbij ze onder andere geweldloze communicatie toepast. “Deze methode richt zich op verbinding en conflictoplossing door bewust en oprecht naar elkaar te luisteren. Het belangrijkste daarbij is dat deelnemers leren om op de pauzeknop te drukken en hun oordeel uit te stellen. Ik zeg altijd dat het gedrag van de ander aanleiding kan zijn voor een bepaald gevoel, maar dat dit nooit de oorzaak is. De oorzaak is namelijk altijd iemands eigen behoefte en of deze wel of niet bevredigd wordt. Door het diepere thema boven water te halen, kom je eerder tot een oplossing.” 

Deep Democracy

Een andere methode die Suissa-Runne in haar colleges gebruikt is Deep Democracy. In deze besluitvormingsmethode worden alle stemmen erkend en gewaardeerd, óók de minderheidsstandpunten. “Dat laatste is heel belangrijk, omdat je zo kan voorkomen dat collega’s in de organisatie het project gaan saboteren omdat ze het er niet mee eens zijn. Bovendien wil ik deelnemers ervan bewust maken dat het meestal niet om één afwijkende stem gaat, meestal zijn het er meer. Daarom is het als manager of projectleider ook zo belangrijk om te vragen wie zich nog meer herkennen in een afwijkend standpunt en zo mogelijk wat van die wijsheid toe te voegen aan het meerderheidsbesluit.”

Aandacht voor de relatie

Volgens Suissa-Runne gaat binnen veel organisaties de aandacht vooral uit naar de inhoud en het proces, maar te weinig naar de relatie. “Dat is best vreemd als je bedenkt dat mensen die een goede relatie met elkaar hebben, gelukkigere en effectievere medewerkers zijn. Daarom ben ik er een groot voorstander van om vergaderingen of andere bijeenkomsten te beginnen met een korte check-in: een mogelijkheid voor deelnemers om hun ervaringen of behoeften te delen. Dit is geen gesprek, maar een sharing and dumping. Uiteindelijk is een goede relatie en het tonen van empathie de belangrijkste voorwaarde voor succes. Daar mogen we best wat meer ruimte voor creëren.”

De rol van projecten in organisaties wordt steeds belangrijker. Voor veel organisaties zijn projecten zelfs het belangrijkste instrument voor de uitvoering en het bereiken van de strategische doelstellingen. Als projectmanager wordt er steeds meer van je gevraagd. Ben jij op zoek naar tools, technieken én vaardigheden om van begin tot eind projecten succesvol te managen?

Chantal Suissa-Runne is een van de sprekers tijdens de masterclass Advanced Project Management en het programma Impactvol Onderhandelen

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.