Jeffrey Liu wint Brenda Westra Opinieprijs

4 november 2021
Onderwijs

Jeffrey Liu, bachelorstudent Accountancy, heeft de Brenda Westra Opinieprijs 2021 gewonnen met de opinie Thuiswerken vlakt een andere curve af. Hij betoogt dat thuiswerken zeer nadelige effecten heeft op de ontwikkeling van starters in de accountancy.  

De jury waardeert het dat Liu duidelijk zijn persoonlijke mening op thuiswerken weergeeft en zich daarin kwetsbaar opstelt. Dit levert ook direct een verbinding op met de lezer en maakt de opinie daarmee zeer toegankelijk voor een breed publiek. De jury is verder van mening dat de opinie zeer goed is geschreven en een bijzonder actueel en relevant thema aansnijdt, gezien de discussie in hoeverre thuiswerken (ook na corona) wenselijk is.

Liu geeft volgens de jury steekhoudende argumenten om het thuiswerken in de toekomst beperkt te houden voor startende accountants en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het maatschappelijk debat. Tegelijkertijd houdt hij rekening met de kaders waarbinnen de samenleving zich nu begeeft en draagt hij concrete oplossingen aan voor zelfontwikkeling vanuit huis. De jury vindt daarbij de vergelijking tussen ‘jezelf ontwikkelen’ en ‘fitness’, zeer goed gekozen.

De tweede prijs ging naar Arlet Hefti, masterstudent Accountancy, voor haar opinie Bonussen groeien (niet) tot aan de hemel. Haar opinie sluit volgens de jury goed aan bij de maatschappelijke discussie over de hoogte van bonussen en de wens om bonusstructuren te veranderen. Daarbij legt zij een interessante relatie met de huidige ontwikkelingen omtrent duurzaamheid en roept zij op om bonussen niet (uitsluitend) meer te koppelen aan financiële prestaties maar (ook) aan parameters die duurzaam ondernemen stimuleren ten behoeve van langetermijnwaardecreatie.

Op de derde plaats eindigde Perry van der Meer, ook student in de Master Accountancy, met de opinie Het duizend-dingen-doekje. De aanvankelijk speelse wijze waarop hij het onderwerp (de volgens hem gebrekkige aandacht voor IT in de opleiding) koppelt aan de ‘duizend-dingen’-actualiteit, noemt de jury scherp. Van der Meer snijdt in zijn opinie een voor de beroepsgroep relevant thema aan, en de jury waardeert het dat hij daarin een eigen en aansprekende praktijkervaring betrekt.                                     

Dit jaar waren 18 (oud)studenten van de Nyenrode Accountancy- en Controlling-opleidingen genomineerd voor de Brenda Westra Opinieprijs. Hun opinies zijn opgenomen in de bundel Brenda Westra Opinieprijs 2021 en gepubliceerd op The Accountables, het platform voor en door Accountancystudenten. Juryvoorzitter Ruud Vergoossen reikte de prijzen op 3 november uit in de Wapenzaal van het Kasteel op Nyenrode. Hij ging met de kandidaten en met programmadirecteur Accountancy Olof Bik in gesprek over een aantal thema’s die in verschillende deelnemende opinies aan de orde komen, zoals duurzaamheid, bonussen, werkdruk in de accountancy en de inhoud van de opleiding.

Brenda Westra, alumna van Nyenrode en bevlogen en spraakmakend accountant, overleed in 2015 op 48-jarige leeftijd. Ze richtte bij leven de Stichting Future Finance op, met als doel het bevorderen van innovatie op het gebied van de financiële verslaglegging en het ontwikkelen van ideeën die van belang kunnen zijn voor de toekomst van de accountancy in de meest ruime zin des woords.

De stichting nodigde Nyenrode uit om invulling en uitvoering te geven aan de Brenda Westra Opinieprijs, die is gericht op vernieuwende, duidelijk opiniërende, vlot geschreven, voor het financiële beroep en –onderwijs actuele opiniestukken. De stichting stelt het prijzengeld beschikbaar: €1.500 voor de winnaar van de eerste prijs, €1.000 voor de winnaar van de tweede prijs en €500 voor de winnaar van de derde prijs. 

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.