Leiderschap in IT – vooruitzien is regisseren

27 augustus 2021
Onderwijs

Ondanks zijn jarenlange IT-ervaring was Bas van der Wee op zoek naar  extra bagage; vooral op het gebied van digitale en IT strategie, governance en verandermanagement. “Ik adviseer de directie bij het opstellen, onderhouden, realiseren en bijstellen van een gedegen langetermijnstrategie op het gebied van ICT. Met mijn deelname aan het Advanced IT Program van Nyenrode Business Universiteit wilde ik verschillende onderdelen toetsen en verdiepen.”

Van der Wee is werkzaam als Director IT bij Topigs Norsvin, een internationale varkensfokkerijorganisatie die bekend staat om haar innovatieve genetische oplossingen en het toepassen van nieuwe technologieën voor een kosteneffectieve productie. Hij begeleidt het bedrijf en eigen afdeling in de digitale transitie.

Transitie naar een regie organisatie

“Recent zijn we gestart met de uitrol van de global workspace en de migratie van het datacenter naar de cloud. Het goed inrichten en onderhouden van het ecosysteem aan leveranciers en het leveren van support via de internationale service organisatie zorgt ervoor dat het team niet meer alles zelf kan doen. Om die reden zetten we een transitie in naar een regie organisatie. De praktijk casu bij het thema IT sourcing heeft hier handvatten geleverd om het ecosysteem aan leveranciers verder in te richten,” vertelt Van der Wee.

Praktische toepasbaarheid

“Digitale technologie ontwikkelt snel. Lineke Sneller, hoogleraar Bestuurlijke informatievoorziening, gaf tijdens haar college conceptuele en praktische tips. Bijvoorbeeld hoe je een business case met investeringen maakt in geval van een transitie van legacy systemen naar nieuwe SAAS technologie. Ook met de theorie over de sourcing strategie en architectuur input kon ik gelijk aan de slag om onze IT strategie aan te passen. Die praktische toepasbaarheid maakt het programma heel waardevol,” aldus Van der Wee.

Beter advies geven

De module die Van der Wee het meest aansprak, ging over het inrichten van de moderne IT-organisatie. “Veel van de behandelde modellen en praktijkvoorbeelden, bijvoorbeeld op het gebied van multimodaliteit binnen de IT organisatie (agile vs traditioneel), waren voor mij direct toepasbaar. Door het volgen van deze module ben ik in staat om beter te adviseren over de inzet op regie en (out)sourcing, over de organisatie daarvan, welke competenties hiervoor nodig zijn en hoe de samenwerking met de business zou moeten verlopen.”

Blijven ontwikkelen

Op de vraag waarom hij voor het programma gekozen heeft, zegt Van der Wee: “Ik ben geen stilzitter, ik wil mezelf blijven ontwikkelen. De leergang behandeld veel verschillende facetten van IT. Belangrijke trends als cyber security en het inzetten op data en Artificial Intelligence aan bod. Het is fijn om op die vlakken weer up to date te zijn en nieuwe inzichten op te doen.” Van der Wee leerde veel vakgenoten kennen. “Ik vond het heel waardevol om met mededeelnemers ervaringen uit te wisselen en nauw samen te werken in groepsopdrachten. Zeker een aanwinst voor mijn netwerk.”

Strategie, innovatie en leiderschap. Drie eigenschappen die IT-leiders nodig hebben. Met verandering als constante is de sleutel tot succes het leren om op wereldwijde schaal het tempo gelijk te houden, te innoveren en waarde creërende ideeën in je organisatie te ontwikkelen. Het Advanced IT Program biedt je de kennis, vaardigheden en hulpmiddelen die nodig zijn om een succesvolle en dynamische IT-leider te zijn. 

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.