Mathijs Brouwer wint Brenda Westra Opinieprijs 2023

30 november 2023
Onderwijs

Mathijs Brouwer heeft de Brenda Westra Opinieprijs 2023 gewonnen met de opinie De nieuwe controleverklaring: een mislukte poging om inzicht te vergroten. Met ingang van het boekjaar 2022 zijn accountants verplicht bij wettelijke controleopdrachten te rapporteren over fraude- en continuïteitsrisico’s. Volgens Mathijs hebben de veranderingen geen extra inzichten gegeven. Hij roept de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) daarom op tot een hervorming, waarbij de nadruk volgens hem moet liggen op transparante communicatie. Mathijs behaalde in 2023 de Master of Science in Accountancy aan Nyenrode Business Universiteit en studeert nu in de Post-Master.

Actuele discussie over geheimhouding

De jury benadrukt dat zijn opiniestuk aanhaakt op de actuele discussie over geheimhouding. “En dat terwijl de opinie is geschreven voordat die discussie oplaaide.” Uit het juryrapport: “In de opinie is gebruik gemaakt van beeldspraak en diverse (retorische) vragen aan de lezer. Daardoor wordt de lezer aan het denken gezet en is de opinie interessant om te lezen. Brenda Westra was zelf altijd kritisch ten aanzien van het accountantsberoep. De auteur heeft het onderwerp uitstekend onder woorden gebracht. Hiermee doet dit opiniestuk eer aan Brenda Westra’s gedachtegoed.”

Conflicterende opvattingen over de rol van de accountant

De tweede prijs ging naar Jeffrey Liu voor zijn opinie De moderne vierendeling van de accountant. Hij gaat in op de verschillende, soms conflicterende opvattingen die binnen de maatschappij bestaan over wat een accountant is en aan welke eisen die moet voldoen. Jeffrey behaalde in 2022 de Bachelor of Science in Accountancy en studeert nu in de Master. De jury is van mening dat dit opiniestuk zeer sterk is geschreven: “De overtuigingskracht van de opinie is groot, doordat het probleem zo beeldend wordt geschetst.” 

Investeren in data-analyse

Derde werd Jeroen Hofland met de opinie Data-analyse: als onze klanten het wel kunnen, waarom wij zelf dan niet? Jeroen behaalde in 2023 zijn Master of Science in Accountancy cum laude en is nu bezig met het afronden van de Post-Master. In zijn opinie roept hij accountantskantoren op om te investeren in de kennis van hun medewerkers op het gebied van data-analyse en te experimenteren met nieuwe methodieken. Hierbij betrekt hij ook de komst van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). “Het is een goed geschreven opinie met een prettige opbouw, die afsluit met een mooie boodschap voor accountants, data-analisten en klanten,” aldus de jury.

Een grote variatie aan relevante thema’s

Dit jaar waren 10 (oud)studenten van de Nyenrode Accountancy-opleidingen genomineerd voor de Brenda Westra Opinieprijs. Na een introductie door programmadirecteur Constant Rams reikte juryvoorzitter prof. dr. Ruud Vergoossen RA de prijzen uit in de Wapenzaal van het Kasteel op Nyenrode. Ze gingen met de aanwezige kandidaten, hun gasten en juryleden in gesprek over de rol van de accountant, de toekomst van het accountantsberoep en de opleiding. Alle opinies waren leuk om te lezen, vond de jury: “Een compliment aan ieder die een opiniestuk heeft aangeleverd. De bundel bevat een grote variatie aan relevante thema’s.”

Mathijs Brouwer en Ruud Vergoossen 2023
Jeffrey Liu en Ruud Vergoossen 2023
Jeroen Hofland en Ruud Vergoossen 2023
Discussie met zaal Brenda Westra Opinieprijs 2023
Constant Rams Brenda Westra Opinieprijs 2023
Genomineerden Brenda Westra Opinieprijs 2023 2-3
Mathijs Brouwer en Ruud Vergoossen 2023
Jeffrey Liu en Ruud Vergoossen 2023
Jeroen Hofland en Ruud Vergoossen 2023
Discussie met zaal Brenda Westra Opinieprijs 2023
Constant Rams Brenda Westra Opinieprijs 2023
Genomineerden Brenda Westra Opinieprijs 2023 2-3

Brenda Westra, alumna van Nyenrode en bevlogen en spraakmakend accountant, overleed in 2015 op 48-jarige leeftijd. Ze richtte bij leven de Stichting Future Finance op, met als doel het bevorderen van innovatie op het gebied van de financiële verslaglegging en het ontwikkelen van ideeën die van belang kunnen zijn voor de toekomst van de accountancy in de meest ruime zin des woords. 

De stichting nodigde Nyenrode uit om invulling en uitvoering te geven aan de Brenda Westra Opinieprijs, die is gericht op vernieuwende, duidelijk opiniërende, vlot geschreven, voor het financiële beroep en –onderwijs actuele opiniestukken. De stichting stelt het prijzengeld beschikbaar: €1.500 voor de winnaar van de eerste prijs, €1.000 voor de winnaar van de tweede prijs en €500 voor de winnaar van de derde prijs. 

De opinies zijn beoordeeld door een jury onder leiding van prof. dr. Ruud Vergoossen RA. Van deze jury maken verder deel uit: prof. dr. Ivo De Loo, mr. drs. Ronald Oenema RA (namens de Stichting Future Finance), dr. Marlies de Vries RA en Anne Sikkes MSc (winnaar Brenda Westra Opinieprijs 2022).

Alle opinies zijn ook gepubliceerd op The Accountables, het platform voor en door accountancystudenten.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.