‘Senior managers: investeer in kwaliteit van relaties’

18 januari 2016
Onderwijs

Senior managers opereren in het boeiende spanningsveld tussen directie en uitvoering. Hoe vergroot je je invloed op besluitvorming en hoe ga je om met tegenstrijdige belangen? Emeritus prof. dr. André Wierdsma, docent Senior Leadership Development Program (SLDP) geeft advies: ‘Hoe hoger je positie in de organisatie, hoe belangrijker het is dat je goed kunt samenwerken.’

Leer de regels van het spel

Weten wat samenwerking tot een succes maakt en hoe je je invloed vergroot op besluitvorming; het is essentiële kennis voor senior managers, vindt Wierdsma. ‘Organisaties veranderen. Managers krijgen meer vrijheid in het vertalen van strategische doelstellingen naar uitvoering, maar dat is geen sinecure. Je staat in nauwe verbinding met collega-managers en hebt soms te maken met tegenstrijdige belangen. Bovendien ben je afhankelijk van de dynamiek in teams. In de eerste module van het SLDP, Organizational Dynamics and Personal Values, behandelen we daarom de spelregels van organisatiedynamiek en leren deelnemers deze in de vingers krijgen.’

Maak tijd voor reflectie

Wat is je rol in de organisatie en hoe verhoudt zich dat tot wie jij als persoon bent? Deze vragen staan centraal in de module Organizational Dynamics and Personal Values. De module is niet voor niets het startpunt voor SLDP. ‘Reflectie staat aan de basis van effectief functioneren. Wat vraagt het bedrijf van je en hoe ga je daarmee om? Onze deelnemers zijn hardwerkende managers die zich hebben weten te onderscheiden. De waan van alledag biedt vaak onvoldoende gelegenheid om met afstand jezelf en jouw positie te beoordelen. Daarom staan wij er uitgebreid bij stil.’

Investeer in relaties

Een klus klaar je nooit alleen: dat doe je samen. Bepalend voor het succes van samenwerken is hoe mensen met elkaar omgaan; de kwaliteit van relaties. ‘Daar is nog te weinig oog voor, omdat bedrijven en managers zich concentreren op de inhoud. Ik probeer deelnemers bij te brengen dat ze sensitiever moeten worden voor relationele processen en deze effectief kunnen sturen. Hoe sluiten mensen coalities en hoe werken ze conflicten uit? Daar besteden we aandacht aan in de module. Want let wel: een stel deskundige mensen bij elkaar maakt nog geen goed team. Kijk maar naar de prestaties van het huidige Nederlandse elftal.’

Hak knopen door

Een goede samenwerking is essentieel, maar er is niets mis mee als senior managers af en toe hun macht gebruiken. Belangrijk is wel dat je een goede balans realiseert tussen macht en dialoog en je vanaf het begin transparant bent. ‘Zeg bijvoorbeeld: heeft het team aan het eind van dit overleg geen consensus? Dan hak ik de knoop door. Als je je voldoende verplaatst in de verschillende standpunten en daartussen bemiddelt, maak je verantwoord gebruik van je macht. Dat kan je positie juist versterken.’

Vraag om feedback

Om te blijven ontwikkelen en jezelf scherp te houden, is feedback broodnodig. Mooi als je daarom mensen in je organisatie hebt die je vertrouwt en die jou durven voorzien van ongezouten kritiek. ‘Dat lukt niet altijd. In het SLDP realiseren we daarom een veilige intervisieomgeving. We merken dat je daar als senior manager ontzettend van profiteert. Andere deelnemers werken in hetzelfde spanningsveld en herkennen waar je tegen aanloopt. Je profiteert van elkaars ervaringen. Ik zie intervisie daarom echt als een cadeau.’

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.