Transitie pensioenstelsel vraagt om goede voorbereiding

1 april 2021
Onderwijs

Nyenrode Business Universiteit en onderzoeksnetwerk Netspar ontwikkelen masterclass voor bestuurders en toezichthouders in de pensioensector. Het principeakkoord uit 2019 voor de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel, zorgt voor ingrijpende veranderingen. Dit heeft gevolgen voor werkgevers, werknemers, bestuurders en beleidsmakers. De pensioensector moet zich voorbereiden op de toekomst en de uitwerking van het pensioenakkoord. Maar, wat zijn de belangrijkste wijzigingen in het nieuwe pensioenstelsel? En hoe implementeer je het nieuwe pensioencontract? Nyenrode en Netspar hebben samen de driedaagse masterclass ‘Transitie naar een nieuw pensioenstelsel’ ontwikkeld. Hier leren bestuurders en toezichthouders uit de sector de aspecten van de verandering naar het nieuwe stelsel en zijn ze goed voorbereid om aan de bestuurstafel de juiste discussie te voeren.

Nyenrode en Netspar bundelen de krachten met actuele wetenschappelijke kennis, een relevant netwerk en het vertalen van academische inzichten naar de bestuurlijke dynamiek. De eerste masterclass gaat van start op 17 mei a.s. en vindt plaats op Nyenrode Business Universiteit in Breukelen.

Nyenrode ontwikkelt al ruim tien jaar programma’s voor beleidsbepalers in de pensioensector. Het adagium daarbij is ‘vandaag leren, morgen toepassen’. Deelnemers leren direct de theorie te toetsen aan ontwikkelingen in de praktijk. 

Netspar is een kennis- en onderzoeksnetwerk, gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat. In samenwerking met wetenschap, overheid en de pensioensector ontwikkelt en deelt Netspar wetenschappelijke kennis over pensioen en oudedagsvoorziening.  Zo dragen we bij aan een financieel gezonde oude dag in Nederland.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.