“Verdiep je in de belevingswereld van de accountancystudent”

Jacqueline Springvloet Dubbeld is Docent van het Jaar bij de Praktijkopleiding

15 december 2023
Onderwijs

Jacqueline Springvloet Dubbeld is Docent van het Jaar binnen de Post-Master Accountancy en de Praktijkopleiding Assurance van Nyenrode Business Universiteit. Ze kreeg deze titel op basis van evaluaties en slagingspercentages, en vanwege haar prettige manier van samenwerken met mededocenten en het programma-management. Ze vertelt over haar loopbaan als docent, haar enthousiasme voor het vak en haar betrokkenheid bij de ontwikkeling van de Praktijkopleiding en het Accountancy-onderwijs van Nyenrode.

Stapel sheets

Al vóór het behalen van haar opleiding tot registeraccountant begon Jacqueline als docent. Ze ging Financial Accounting Theory (FAT) geven, binnen de Bachelor en de Pre-Master. Aangezien ze als student een 10 had gehaald voor dat vak was er bij Nyenrode meteen belangstelling toen ze zich aanmeldde als docent. Jacqueline: “Ik kreeg een stapel sheets mee voor de overheadprojector en stak 16 uur voorbereiding in mijn eerste college. Pas als je die tijdsinvestering hebt gedaan kun je echt boven de stof staan. En toen ik dat kon, ben ik me gaan verdiepen in didactiek.”

Flipping the classroom

Bij een Nyenrode-seminar voor docenten hoorde ze over het concept ‘flipping the classroom’: studenten zelf in de actiemodus zetten, zodat studenten en docenten tijdens het college meer de diepte in kunnen gaan. Samen met collega’s ging ze spelen met de didactische kant van het docent zijn: “We begonnen met het opnemen van video’s en podcasts. En tijdens de corona-periode onderzochten we hoe je online colleges interessant en aantrekkelijk kunt maken. Daar ben ik altijd naar op zoek, daar ligt voor mij de uitdaging.”

Ontwikkelingen in de Praktijkopleiding

Na het afronden van de RA-opleiding meldde ze zich aan als praktijkscriptiebegeleider. Bij een bijeenkomst voor praktijkscriptiebegeleiders van de beroepsorganisatie NBA stelde ze een paar kritische vragen. “Een week later belde de NBA: we willen de Praktijkopleiding anders gaan vormgeven, wil je in de Ontwikkelcommissie?” Dat deed ze, samen met programmadirecteur Constant Rams. 

Spin in het web

Eén van de belangrijkste wijzigingen was de omvorming van de praktijkscriptie naar het praktijkreferaat. Jacqueline draaide daarvoor een pilot op Nyenrode. “Vervolgens gingen we steeds meer onderdelen aanbieden en nu hebben we op Nyenrode een volledig Stagebureau voor de Praktijkopleiding. Daar ben in ik inhoudelijk de spin in het web, en kan ik nadenken over hoe we trainees zo slim mogelijk kunnen voorbereiden op en begeleiden in de beroepspraktijk.”

Rode draad

Binnen Nyenrode vervult Jacqueline veel verschillende rollen: ze is kerngroepvoorzitter bij de Praktijkopleiding en het vak Reflectie Accountantspraktijk in de Bachelor. Ze begeleidt trainees bij het houden en schrijven van hun Praktijkreferaat en geeft nog steeds FAT, want, zegt ze: “Dat blijft leuk en het is het fundament onder het accountancyvak.” Daarnaast bewaakt ze, in nauwe samenwerking met de verschillende kerngroepvoorzitters, de rode draad in de hele Accountancy-opleiding op het gebied van professionele en persoonlijke ontwikkeling. Ze is ook betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe vakken op dat gebied, zoals ‘Communication in Control’ in de Master. 

Handvatten voor het leven

Jacqueline: “Het gaat er daarbij om dat studenten, waar ze ook instromen, vanaf het eerste moment, naast de academische en cognitieve vorming, ook op een goede manier landen in hun persoonlijke en professionele vorming en de ontwikkeling van hun morele kompas.” Tijdens summercourses gaat ze graag tussen de studenten zitten om te horen wat ze bezighoudt. Wat vindt ze het leukste aan het docentschap? “Dat je een student iets kan meegeven, in het vak, maar ook breder in het leven: studenten helpen om de wereld beter te begrijpen en ze handvatten geven om hun rol daarin voor zichzelf zinvol en effectief te maken.”

Positieve energie en open sfeer

Sanne van Rijssen, programma-manager van de Praktijkopleiding, verraste Jacqueline met de uitverkiezing tot Docent van het Jaar. Ze noemde het een feestje om met haar samen te werken: “Met jouw aanstekelijk positieve energie weet je mensen in beweging te krijgen. De Praktijkopleiding en het Stagebureau zijn een mooie groei aan het doormaken waar we erg trots op zijn. Ook trainees ervaren jouw stijl van begeleiding als zeer prettig. Men name de open sfeer en het creëren van een veilige omgeving worden gewaardeerd. Trainees bevestigen dit door jouw begeleiding gemiddeld met een 8,7 te beoordelen.”

Aansluiten bij de belevingswereld van de accountancystudent

Hoe behaalt een docent zulke mooie resultaten? Jacqueline: “Door enthousiasme over wat je aan het doen bent, door expertise op te bouwen en door je in te leven in de belevingswereld van de student. Dat laatste is iets waar ik expliciet op let bij de vakken op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Daar werken we veel met experts op dat gebied die geen accountant zijn. Ik zie het dan als mijn rol om het perspectief van de accountant mee te geven en casussen aan te dragen die daarmee samenhangen, zodat de studenten snappen wat ze ermee kunnen in de praktijk. Want ze zitten hier ook gewoon om dat vak te leren.”

Jacqueline Springvloet Dubbeld en Sanne van Rijssen

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.