René Orij benoemd tot hoogleraar Corporate Sustainability Reporting

"Met mijn onderzoek wil ik ondernemingen een spiegel voorhouden: denk na over het belang van transparantie over duurzaamheid."

1 maart 2023
Over Nyenrode

René Orij is vandaag benoemd tot hoogleraar Corporate Sustainability Reporting aan Nyenrode Business Universiteit. Orij is sinds zes jaar werkzaam bij het Nyenrode Center for Corporate Reporting, Finance & Tax, waarbij hij vooral betrokken is bij de accountantsopleiding.

Rene OrijDe afgelopen 15 jaar heeft Orij onderzoek gedaan naar de prikkels en de consequenties die ondernemingen ervaren bij verslaggeving over duurzaamheid. Hij was een pionier als empirisch onderzoeker op dit terrein. Nu timmert hij hard aan de weg om dit thema, samen met Nyenrode-collega’s, nationaal en internationaal onder de aandacht te brengen.

Transparantie over duurzaamheid wordt relevanter

Na een carrière in het bankwezen en bij een internationale hulporganisatie heeft Orij 20 jaar geleden de overstap naar onderwijs & wetenschap gemaakt. Hij is altijd gefascineerd geweest door de impact van ondernemingen op milieu en maatschappij en vooral geïnteresseerd in de keuzes waar ondernemingen voor staan bij duurzaamheidsverslaggeving. Variërend van ‘greenwashing’ tot transparantie over oprechte duurzaamheid.

“Mijn benoeming laat zien dat Nyenrode een groot belang hecht aan duurzaamheidsverslaggeving en onderzoek hiernaar. Met mijn toekomstig onderzoek wil ik ondernemingen en accountants een spiegel voorhouden: denk na over het belang van transparantie over duurzaamheid. De relevantie van informatieverstrekking over de impact van ondernemingen op de buitenwereld, en andersom, wordt steeds groter”.

Bijdragen aan de ontwikkelingen rondom duurzaamheidsverslaggeving

Ruud Vergoossen, directeur van Nyenrode Center for Corporate Reporting, Finance & Tax, zegt verheugd te zijn over de benoeming:

“Ik ben erg ingenomen met de benoeming van René Orij als hoogleraar Corporate Sustainability Reporting. Het op een duidelijke en evenwichtige wijze rapporteren door ondernemingen over de invloed van hun bedrijfsvoering op milieu, mens en maatschappij vormt een belangrijke schakel in het streven naar een betere, duurzame samenleving. Het regelgevende speelveld is nog volop in beweging en over de praktische toepassing bestaat nog veel onduidelijkheid. Ik ben ervan overtuigd dat René gezien zijn wetenschappelijke staat van dienst een grote bijdrage kan leveren aan de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving.”

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.