Namens Stichting Nyenrode Fonds enorm bedankt dat jij jouw steentje bijdraagt om onze geliefde monumenten te onderhouden. Onze missie is om te investeren in het verleden, heden en de toekomst van de universiteit. Het fonds stelt geld beschikbaar voor het in stand houden van Nyenrode met haar monumentale erfgoed en de tradities.

Contact

Heleen van Hall

Heleen van Hall

Alumni Relations, External Relations & Fundraising