ANBI

Stichting Nyenrode is door de Belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat er geen erfbelasting of schenkbelasting betaald hoeft te worden over erfenissen en schenkingen die Stichting Nyenrode ontvangt. De erfenissen en schenkingen komen zo volledig ten goede aan het werk van Stichting Nyenrode. Ook uitkeringen die Stichting Nyenrode zelf doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting. Bovendien kunnen donateurs hun giften aan Stichting Nyenrode aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Stichting Nyenrode

Naam van InstellingStichting Nyenrode
RSIN / Fiscaal nummer2839799
KvK nummer41179531
ContactgegevensStraatweg 25, 3621 BG  Breukelen. info@nyenrode.nl
Beleidsplan inzake uitvoeringArtikel III van het beleidsplan
BestuurssamenstellingDe stichting wordt bestuurd door het Stichtingsbestuur bestaande uit zeven personen en is als volgt samengesteld:
Namen van bestuurders:
Drs. Petri Hofsté RA,
 • voorzitter Foundation Board
 • lid executive committee
 • lid audit committee
 • lid real estate committee
 • lid HR committee
 
Jan Bernard Nolst Trenité MBA, 
 • lid foundation board
 • lid real estate committee
 
Mr. Jeroen van den Biggelaar, 
 • voorzitter real estate committee
 • lid foundation board
 • lid executive committee
 • lid audit committee
 
Tjarda Molenaar MSc, 
 • lid foundation board
 • lid HR committee
 
Drs. Geert-Jan Poorthuis, 
 • voorzitter HR committee
 • lid foundation board
 • lid executive committee
 
Prof. dr. mr. Paul van der Heijden, 
 • lid foundation board
 • lid HR committee
 
Drs. Doede Vierstra RC, 
 • voorzitter audit committee
 • lid foundation board
 • lid executive committee
 • lid real estate committee
SecretarisJanine Tjoa (algemeen secretaris a.i.)
BeloningsbeleidANBI Beleidsplan 2019-2022
BeleidsplanANBI Beleidsplan 2019-2022
Verslag van uitgeoefende activiteitenAnnual report 2019-2020
Financiële verantwoordingAnnual report 2019-2020
Standaardformulier publicatieplichtPublicatieplicht Stichting Nyenrode Fonds 2019-2020