ANBI

Stichting Nyenrode en Stichting Nyenrode Fonds zijn door de Belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Dit betekent dat er geen erfbelasting of schenkbelasting betaald hoeft te worden over erfenissen en schenkingen die Stichting Nyenrode of Stichting Nyenrode Fonds ontvangen. De erfenissen en schenkingen komen zo volledig ten goede aan het werk van Stichting Nyenrode en Stichting Nyenrode Fonds. Ook uitkeringen die Stichting Nyenrode of Stichting Nyenrode zelf doen in het algemeen belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting. Bovendien kunnen donateurs hun giften aan Stichting Nyenrode en Stichting Nyenrode Fonds aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).


Stichting Nyenrode

Annual report 2020-2021
Naam van InstellingStichting Nyenrode
RSIN / Fiscaal nummer2839799
KvK nummer41179531
ContactgegevensStraatweg 25, 3621 BG Breukelen. info@nyenrode.nl
BestuurssamenstellingDe stichting wordt bestuurd door het Stichtingsbestuur bestaande uit zeven personen en is als volgt samengesteld:
Namen van bestuurders:
Drs. Petri Hofsté RA,
 • voorzitter Foundation Board
 • lid audit committee
 • lid real estate committee
 • lid HR committee
 
Jan Bernard Nolst Trenité MBA, 
 • lid foundation board
 • lid real estate committee
 
Mr. Jeroen van den Biggelaar, 
 • voorzitter real estate committee
 • lid foundation board
 • lid audit committee
 
Drs. Geert-Jan Poorthuis, 
 • voorzitter HR committee
 • lid foundation board
 • lid onderzoek en onderwijs commissie
 
Prof. dr. mr. Paul van der Heijden, 
 • lid foundation board
 • lid HR committee
 • voorzitter Onderzoek en Onderwijs commissie
 
Drs. Doede Vierstra RC, 
 • voorzitter audit committee
 • lid foundation board
 • lid real estate committee
 
Prof. mr. Hélène Vletter-van Dort, 
 • lid onderzoek en onderwijs commissie
SecretarisPrisco Battes (algemeen secretaris)
BeleidsplanBeleidsplan Stichting Nyenrode 2023-2027
JaarverslagAnnual Report Stichting Nyenrode 2021-2022
Standaardformulier publicatieplichtPublicatieplicht Stichting Nyenrode 2023

 

Stichting Nyenrode Fonds

Naam van instelling

Stichting Nyenrode Fonds

RSIN/fiscaal nummer

814045340

KvK - nummer

41180764
Contactgegevens

Straatweg 25, 3621 BG Breukelen. nf@nyenrode.nl 

BestuurssamenstellingDe stichting wordt bestuurd door het Stichtingsbestuur bestaande uit drie personen
Namen van de bestuurdersDrs. Petri Hofsté RA, voorzitter
 Mr. Jeroen van den Biggelaar, bestuurder
 Drs. Doede Vierstra RC, bestuurder
BeleidsplanStichting Nyenrode Fonds Beleidsplan 2023-2025
Verslag van de uitgeoefende activiteitenStichting Nyenrode Fonds Jaaroverzicht 2022-2023
Financiële verantwoording Jaarrekening Stichting Nyenrode Fonds 2022-2023
Standaardformulier publicatieplichtPublicatieplicht Stichting Nyenrode Fonds 2023