Bestuur

De dagelijkse leiding van de universiteit is in handen van het College van Bestuur (CvB), onder voorzitterschap van de Rector Magnificus. Naast hem hebben ook de CFO (vice-voorzitter) en de vice-Rector Magnificus (lid) zitting in het CvB.

Voor vragen aan het College van Bestuur kan je contact opnemen met Marianne Lammers, directiesecretaresse.

Prof. dr. Koen Becking MPA

Voorzitter College van Bestuur & Rector Magnificus

David Voetelink

Vice-Voorzitter College van Bestuur a.i.


Stichting Nyenrode

Nyenrode Business Universiteit is niet alleen een universiteit maar ook een bedrijf. De aandelen van de universiteit zijn voor 100 procent in handen van Stichting Nyenrode. Stichting Nyenrode is ook eigenaar van het kasteel en het landgoed Nijenrode.

Bestuur Stichting Nyenrode

Drs. Petri Hofsté RA

Voorzitter Foundation Board
Jeroen van den Biggelaar

Mr. Jeroen van den Biggelaar LL.M.

Lid Foundation Board
Jan Bernard Nolst Trenite

Jan Bernard Nolst Trenité MBA

Lid Foundation Board

Prof. mr. Hélène Vletter-van Dort

Lid Foundation Board
Geert-Jan Poorthuis

Drs. Geert-Jan Poorthuis

Lid Foundation Board
Doede Vierstra

Drs. Doede Vierstra RC

Lid Foundation Board

Het bestuur wordt bijgestaan door

Prisco Battes

Prisco Battes

Bestuurssecretaris

International Advisory Board

De International Advisory Board bestaat uit experts uit diverse vakgebieden, waaronder het bedrijfsleven, de academische wereld en de overheid. De board geeft onafhankelijke advies bij de internationaliseringsstrategie van Nyenrode en draagt bij aan de ontwikkeling van onze opleidingen.

Het diverse team speelt een cruciale rol bij het in stand houden van de sterke verbinding van Nyenrode met de zakenwereld, waardoor onze internationale reputatie als gewaardeerde academische instelling wordt gewaarborgd.

 

International Advisory Board

Prof. dr. Désirée M. van Gorp LL.M.

Voorzitter International Advisory Board
Andreea Bulisache

Andreea Bulisache

Lid International Advisory Board
Nadereh Chamlou

Nadereh Chamlou

Lid International Advisory Board
Sunmin Choi

Sunmee Choi

Lid International Advisory Board
Carlos Folle

Carlos Folle

Lid International Advisory Board
Rajiv Kumar

Rajiv Kumar

Lid International Advisory Board
Carel Richter

Carel Richter

Lid International Advisory Board
Roderick van Schreven

Roderick van Schreven

Lid International Advisory Board
Adri Simamora

Adri Simamora

Lid International Advisory Board
Wilma Viviers

Wilma Viviers

Lid International Advisory Board
Melody Mast

Melody Mast

Secretaris International Advisory Board

Contact

contact-CvB-105-x-157

Marianne Lammers

Directiesecretaresse