Het bestuur

De dagelijkse leiding van de universiteit is in handen van het College van Bestuur (CvB), onder voorzitterschap van de Rector Magnificus. Naast hem heeft ook de financieel directeur zitting in het CvB.

Voor vragen aan het College van Bestuur kan je contact opnemen met Marianne Lammers, Secretary University Board.

Stichting Nyenrode

Nyenrode Business Universiteit is niet alleen een universiteit maar ook een bedrijf. De aandelen van de universiteit zijn voor 100 procent in handen van Stichting Nyenrode. Stichting Nyenrode is ook eigenaar van het kasteel en het landgoed Nijenrode.

Bestuur Stichting Nyenrode

  • Drs. Petri Hofsté RA (voorzitter)
  • Jan Bernard Nolst Trenité MBA
  • Mr. Jeroen van den Biggelaar
  • Tjarda Molenaar MSc
  • Drs. Geert-Jan Poorthuis
  • Prof. dr. mr. Paul van der Heijden
  • Drs. Doede Vierstra RC

Het bestuur wordt bijgestaan door mr. Susanne Visscher (algemeen secretaris).

Jaarverslag Stichting Nyenrode

Jaarverslag SNB 2018-2019 (Eng)

ANBI-beleidsplan

ANBI Policy Plan Foundation Nyenrode 2019-2022