Bestuur

De dagelijkse leiding van de universiteit is in handen van het College van Bestuur (CvB), onder voorzitterschap van de Rector Magnificus. Naast hem hebben ook de CFO (vice-voorzitter) en de vice-Rector Magnificus (lid) zitting in het CvB.

Voor vragen aan het College van Bestuur kan je contact opnemen met Marianne Lammers, directiesecretaresse.

Prof. dr. Koen Becking MPA

Voorzitter College van Bestuur & Rector Magnificus
David Voetelink

David Voetelink

Vice-Voorzitter College van Bestuur a.i.

Stichting Nyenrode

Nyenrode Business Universiteit is niet alleen een universiteit maar ook een bedrijf. De aandelen van de universiteit zijn voor 100 procent in handen van Stichting Nyenrode. Stichting Nyenrode is ook eigenaar van het kasteel en het landgoed Nijenrode.

Bestuur Stichting Nyenrode

Drs. Petri Hofsté RA

Voorzitter Foundation Board
Jeroen van den Biggelaar

Mr. Jeroen van den Biggelaar LL.M.

Lid Foundation Board
Paul van der Heijden

Prof. dr. mr. Paul van der Heijden LL.M.

Lid Foundation Board
Jan Bernard Nolst Trenite

Jan Bernard Nolst Trenité MBA

Lid Foundation Board

Prof. mr. Hélène Vletter-van Dort

Lid Foundation Board
Geert-Jan Poorthuis

Drs. Geert-Jan Poorthuis

Lid Foundation Board
Doede Vierstra

Drs. Doede Vierstra RC

Lid Foundation Board

Het bestuur wordt bijgestaan door

Prisco Battes

Bestuurssecretaris

Contact

contact-CvB-105-x-157

Marianne Lammers

Directiesecretaresse