Het bestuur

De dagelijkse leiding van de universiteit is in handen van het College van Bestuur (CvB), onder voorzitterschap van de Rector Magnificus. Naast hem hebben ook de CFO en de vice-Rector Magnificus zitting in het CvB.

Voor vragen aan het College van Bestuur kan je contact opnemen met Marianne Lammers, Secretary University Board.

Remmelt Vetkamp, MSc

CFO

Stichting Nyenrode

Nyenrode Business Universiteit is niet alleen een universiteit maar ook een bedrijf. De aandelen van de universiteit zijn voor 100 procent in handen van Stichting Nyenrode. Stichting Nyenrode is ook eigenaar van het kasteel en het landgoed Nijenrode.

Bestuur Stichting Nyenrode

  • Drs. Petri Hofsté RA (voorzitter)
  • Jan Bernard Nolst Trenité MBA
  • Mr. Jeroen van den Biggelaar
  • Drs. Geert-Jan Poorthuis
  • Prof. dr. mr. Paul van der Heijden
  • Drs. Doede Vierstra RC

Het bestuur wordt bijgestaan door Prisco Battes (algemeen secretaris).

Jaarverslag Stichting Nyenrode

Jaarverslag SNB 2019-2020 (Eng)

ANBI-beleidsplan

ANBI Policy Plan Foundation Nyenrode 2019-2022

Contact

contact-CvB-105-x-157

Marianne Lammers

Directiesecretaresse