Prof. dr. Koen Becking MPA

Voorzitter College van Bestuur & Rector Magnificus

‘Education is the most powerful weapon which you can use to change the world’
- Nelson Mandela -

Prof. dr. Koen Becking MPA is vanaf 2020 Rector Magnificus en Voorzitter van het College van Bestuur van Nyenrode Business Universiteit.

Koen Becking was van 2012 tot 2020 bestuursvoorzitter van Tilburg University. Gedurende zijn voorzitterschap heeft Becking een transitie bij Tilburg University begeleid, waarbij een nieuwe koers is bepaald van de academische identiteitsorganisatie en volop is ingezet op groei en innovatie. Hierbij heeft hij mede diverse initiatieven gestart zoals het Virual Reality Lab Tilburg University en Mindlabs Tilburg, het Europees netwerk onderzoeksuniversiteiten voor Business en Economie en de heronymus Academy of Data Sciences in samenwerking met de TU Eindhoven.

Van 2007 tot 2012 was Becking directievoorzitter van omroep KRO. Daarvoor was hij directeur van het geprivatiseerde Rijksopleidingsinstituut ROI.

Becking promoveerde in 2001 aan de Universiteit Utrecht op het thema arbeidsverhoudingen. In 1992 studeerde hij af als politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam en in 1999 behaalde hij zijn Master of Public Administration aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.

Nevenactiviteiten

Becking is voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nationaal Museum van Wereldculturen waar het museum Volkenkunde, het Tropenmuseum, het Afrikamuseum en het Wereldmuseum toe behoren. Daarnaast is hij lid van de Raad van Toezicht van Perscentrum Nieuwspoort. Ook bekleedt hij nog de volgende nevenfuncties:

  • Ereprofessor aan Stellenbosch University;
  • Lid Bestuur Economic Board Utrecht.