Academische activiteiten

Opening van het academische jaar

De opening van het academische jaar markeert officieel de start van het nieuwe collegejaar van Nyenrode. Studenten, medewerkers en relaties zijn van harte welkom om de openingsceremonie bij te wonen. Meestal vindt de ceremonie plaats op de eerste of tweede maandag in september. Traditiegetrouw bieden we dan een podium aan een inspirerende keynote spreker. Waarna de Rector Magnificus vervolgens het officiële startschot geeft voor het nieuwe collegejaar.

Promotie

Promovendi zijn verplicht om een proefschrift te schrijven om hun doctoraal onderzoek te voltooien. Dit proefschrift bevat alle onderzoeksresultaten en conclusies. Een of meer hoogleraren begeleiden het onderzoek van de promovendus. Maar om de doctorstitel te behalen, moet elke promovendus zijn of haar proefschrift voor een speciale commissie verdedigen. Elke kandidaat kan twee paranimfen aanstellen voor mentale ondersteuning tijdens de verdediging. Bekijk hier alle promoties.

Diploma-uitreiking

Een studie is formeel afgerond met het behalen van een diploma. De studie sluiten we altijd af met een feestelijke afstudeerceremonie. Bij de meeste opleidingen van Nyenrode ontvangen alle afgestudeerden tegelijkertijd hun diploma. Sommige opleidingen organiseren meerdere diploma-uitreikingen per jaar. Studenten die bij ons een executive education-programma hebben afgerond, ontvangen geen diploma, maar wel een speciaal Nyenrode-certificaat.

Emeritaat

Wanneer een professor met pensioen gaat, krijgt hij of zij de status van emeritus. "Emeritus" betekent "klaar zijn met het dienen" of "in rust". Echter, veel hoogleraren met emeritusstatus blijven verbonden aan hun universiteit, omdat ze bijvoorbeeld nog een aantal promovendi begeleiden of gastcolleges verzorgen. Het is gebruikelijk dat een hoogleraar die met pensioen gaat een afscheidsrede houdt.

Eredoctoraten

Een eredoctoraat is een doctoraat dat wordt verleend aan personen die een uitzonderlijke bijdrage in de wetenschap hebben geleverd, zonder dat zij een proefschrift hebben geschreven. Soms wordt een eredoctoraat ook toegekend voor niet-academische prestaties, zoals bijvoorbeeld politieke of sociale prestaties.

PhD-conferentie

Tijdens de PhD-conferentie komen hoogleraren, onderzoekers en PhD-studenten bijeen om actuele academische vraagstukken te bespreken en feedback te geven op onderzoeksvoorstellen, paper-voorstellen en PhD-theses.