Academische activiteiten

Opening van het academische jaar

De openingsceremonie van het academische jaar markeert officieel de start van het nieuwe collegejaar van Nyenrode. Meestal vindt de ceremonie plaats op de eerste of tweede maandag in september. Traditiegetrouw bieden we dan een podium aan een inspirerende keynote spreker. Waarna de Rector Magnificus vervolgens het officiële startschot geeft voor het nieuwe collegejaar.

Diploma-uitreiking

Een opleiding sluiten we altijd af met een feestelijke afstudeerceremonie. Meestal ontvangen alle afgestudeerden tegelijkertijd hun diploma. Sommige opleidingen organiseren meerdere diploma-uitreikingen per jaar. Studenten die bij ons een executive education-programma hebben afgerond, ontvangen geen diploma, maar een speciaal Nyenrode-certificaat.

Promotie

Promovendi zijn verplicht om een proefschrift te schrijven om hun doctoraal onderzoek te voltooien. Dit proefschrift bevat alle onderzoeksresultaten en conclusies. Om de doctorstitel te behalen, moet elke promovendus zijn of haar proefschrift voor een speciale commissie verdedigen. Bekijk hier alle promoties.

Oratie

De oratie, ook wel de inaugurele rede genoemd, is een toespraak of lezing die een hoogleraar houdt als hij of zij pas benoemd is. Het is gebruikelijk om binnen maximaal twee jaar na aanstelling als hoogleraar een oratie te houden.

De hoogleraar vertelt tijdens de oratie vaak iets over het onderzoek dat zijn of haar leerstoel mogelijk heeft gemaakt of wat hij of zij in de toekomst wil gaan doen. Eerdere oraties zijn hier terug te vinden.

Emeritaat

Wanneer een professor met pensioen gaat, krijgt hij of zij de status van emeritus. Veel hoogleraren met emeritusstatus blijven verbonden aan hun universiteit, omdat ze bijvoorbeeld nog een aantal promovendi begeleiden of gastcolleges verzorgen. Het is gebruikelijk dat een hoogleraar die met pensioen gaat een afscheidsrede houdt. Eerdere emeritaatsredes kan je hier vinden.

Dies Natalis

De Dies Natalis, de verjaardag van Nyenrode Business Universiteit, wordt gevierd op 20 november, de dag waarop in 1946 de universiteit werd opgericht. Eens in de vijf jaar vieren we dit extra groot tijdens het lustrum.

Eredoctoraten

Een eredoctoraat is een doctoraat dat wordt verleend aan personen die een uitzonderlijke bijdrage in de wetenschap hebben geleverd, zonder dat zij een proefschrift hebben geschreven. Soms wordt een eredoctoraat ook toegekend voor niet-academische prestaties, zoals bijvoorbeeld politieke of sociale prestaties. Een overzicht van eredoctoraten is hier te vinden.

Academic Brown Bag presentaties

Tijdens een informele lunch of online via een Teams sessie, delen onze faculteitsleden, maar ook externe onderzoekers, hun onderzoeksprojecten met elkaar. Deze Academic Brow Bag presentations vinden iedere maand plaats. Lees er hier meer over.