Over het fonds

Stichting Nyenrode Fonds is het universiteitsfonds van Nyenrode Business Universiteit. 

Stichting Nyenrode Fonds is het universiteitsfonds van Nyenrode Business Universiteit. Het Fonds  verwerft filantropische bijdragen voor de universiteit. Ontvangen donaties komen ten goede aan de Stichting Nyenrode of Nyenrode Business Universiteit voor de 3 pijlers waar wij voor staan: erfgoed, beurzen en onderzoek.

Dankzij de steun van alumni en andere donateurs krijgen getalenteerde studenten de kans om aan onze universiteit te studeren, dragen we bij aan de zorg voor Landgoed Nijenrode met haar 27 monumenten en kunnen jonge wetenschappers onderzoek doen naar de thema's van de toekomst.

Om dit mogelijk te maken stelt Nyenrode Business Universiteit capaciteit en financiële middelen beschikbaar voor personeel en operationele kosten van het Nyenrode Development Office waar Stichting Nyenrode Fonds onder valt. Donaties komen volledig ten goede aan de projecten.

 

Missie

De missie van Nyenrode is 'serving society by shaping responsible leaders for a sustainable future'. Door middel van ons onderwijs en onderzoek willen we leiders inspireren om zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke individuen die in staat zijn om duurzame transformatie aan te sturen.

Stichting Nyenrode Fonds draagt bij aan deze missie door fondsen te werven voor drie pijlers: 

  1. Beurzen voor getalenteerde en ambitieuze studenten die financiële steun nodig hebben;
  2. Onderzoek dat organisaties begeleidt naar een duurzame toekomst;
  3. Behoud van erfgoed, zodat toekomstige generaties kunnen genieten van ons weelderige landgoed met historische monumenten.
 

ANBI-status

Stichting Nyenrode Fonds heeft de ANBI-status, en is daarmee erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat donaties onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn.

Sinds 1 januari 2024 kunnen (familie)bedrijven zonder ingewikkelde constructie hun ondernemingsvermogen omzetten in maatschappelijk vermogen d.m.v. een schenking aan een erkende ANBI. Lees hier meer over deze mogelijkheid.

 

Een korte geschiedenis

De huidige vorm en missie van Stichting Nyenrode Fonds zijn ontstaan in 2004 uit de Stichting Postma Leerstoel. Deze stichting verstrekte "zachte" leningen en beurzen aan studenten om hun studie te financieren. Dankzij gulle giften van alumni werd het Fonds opgericht, waardoor getalenteerde studenten de kans kregen om aan Nyenrode te studeren.

In 2004 gaf de toenmalige president van Nyenrode, Herman Bruggink, de aanzet tot de oprichting van de Stichting Nyenrode Fonds zoals we die vandaag de dag kennen. Voortaan werden ook fondsen geworven voor andere projecten, waaronder het onderhoud van ons erfgoed en onderwijsfaciliteiten, evenals voor onderzoeksprojecten.

 

Algemene informatie

  • ABN AMRO Mees Pierson
  • Inst. & Char. Algemeen
  • Postbus 283
  • 1000 EA Amsterdam
  • IBAN: NL11 ABNA 0567 0116 31
  • BIC: ABNA NL 2A

 

 

 

 

Contact

Michiel Munneke

Michiel Munneke

Director Development