Verantwoording & beleid

Als ANBI-organisatie zijn wij verplicht een jaarrekening te publiceren. De eis is dat men minimaal de balans, staat van baten en lasten en de toelichting publiceert. Wij hebben ervoor gekozen om, naast de presentatie van de cijfers, additionele informatie te verstrekken. In onderstaande jaarrekeningen gaan we in op de doelen die zijn gesteld en de behaalde resultaten. Daarin geven we inzicht in de bestedingen en blikken we vooruit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Stichting Nyenrode Fonds.

Verantwoording 2021-2022

Beleidsplan 2023-2025

 

Verantwoording 2020

Beleidsplan 2020-2021

 

Publicatieplicht ANBI