Verantwoording en beleid

Stichting Nyenrode Fonds werkt aan de hand van een 3-jarig beleidsplan en legt jaarlijks verantwoording af over de activiteiten van het afgelopen jaar. Meer inzicht in onze werkwijze en activiteiten kunt u vinden in de onderstaande publicaties.  

 

Stichting Nyenrode Fonds is het universiteitsfonds van Nyenrode Business Universiteit. De stichting verwerft filantropische bijdragen voor de universiteit. Ontvangen schenkingen komen ten goede aan Stichting Nyenrode of Nyenrode Business Universiteit voor de 3 pijlers waar we voor staan:  erfgoed, scholarships en onderzoek.

Dankzij de steun van alumni en andere schenkers krijgen talentvolle studenten de kans om een opleiding te volgen aan onze universiteit, dragen we bij aan de zorg voor het landgoed Nijenrode met haar 27 monumenten en kunnen jonge wetenschappers onderzoek doen naar de thema’s van de toekomst. 

Om dit mogelijk te maken stelt Nyenrode capaciteit en financiële middelen beschikbaar voor medewerkers en operationele kosten van het Nyenrode Development Office waar Stichting Nyenrode Fonds onder valt. Donaties komen volledig ten goede aan de projecten. Stichting Nyenrode Fonds is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Verantwoording

Beleidsplan 2023-2025

Acceptatieprotocol donaties

Publicatieplicht ANBI

Contact

Michiel Munneke

Michiel Munneke

Director Development