Verantwoording en beleid

Als ANBI-organisatie publiceren we een jaarrekening. Stichting Nyenrode Fonds kiest ervoor om naast de presentatie van deze cijfers ook nog aanvullende informatie te delen.

Stichting Nyenrode Fonds opereert als zelfstandige ANBI-organisatie en handelt autonoom van de universiteit en Stichting Nyenrode, de eigenaar van het landgoed. Wel komen alle bestedingen ten goede aan Stichting Nyenrode of Nyenrode Business Universiteit.

Om dit mogelijk te maken stelt Nyenrode capaciteit en financiële middelen beschikbaar voor medewerkers en operationele kosten van het Nyenrode Development Office waar Stichting Nyenrode Fonds onder valt. Donaties komen volledig ten goede aan de projecten. 

Verantwoording 2021-2022

Beleidsplan 2023-2025

Verantwoording 2020

Beleidsplan 2020-2021

Publicatieplicht ANBI

Contact

Michiel Munneke

Michiel Munneke

Director Development