Verantwoording & beleid

Verantwoording en beleid

Als ANBI-organisatie zijn wij verplicht een jaarrekening te publiceren. De eis is dat men minimaal de balans, staat van baten en lasten en de toelichting publiceert. Wij hebben ervoor gekozen om, naast de presentatie van de cijfers, additionele informatie te verstrekken. In onderstaande jaarrekeningen gaan we in op de doelen die zijn gesteld en de behaalde resultaten. Daarin geven we inzicht in de bestedingen en blikken we vooruit. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de Stichting Nyenrode Fonds.

Beleidsplan 2020-2021

Verantwoording 2020

 • Bestuursverslag en jaarrekening 2020
  •  Publicatieplicht ANBI

   Standaardformulier publicatieplicht Stichting Nyenrode Fonds 2020

   Verantwoording 2019

   In 2019 hebben we veel tijd besteed aan projecten op het gebied van erfgoed voor 2020. Daarnaast was er een personeelstekort, maar desondanks kijken wij met een trots gevoel terug op het jaar 2019. De koers die we in 2016 hebben ingezet is voortgezet in 2019. De aandacht die we hebben besteed aan erfgoed heeft ook dit jaar zijn vruchten afgeworpen. Ook zijn in 2019 opnieuw meer beursstudenten gestart met het terugbetalen van hun beurs. De aandacht op de studiebeurzen laat de impact van de stichting steeds verder groeien.

    

   Verantwoording 2018

   Net als in 2017 kijken we met een positief gevoel terug op het jaar 2018. De inkomsten van Stichting Nyenrode Fonds zijn wederom verhoogd, waarmee de impact van de Stichting verder groeit. De koers die we in 2016 hebben ingezet is voortgezet in 2018. De aandacht die we hebben besteed aan erfgoed heeft zijn vruchten afgeworpen. Steeds meer beursstudenten starten met het terugbetalen van hun beurs. Dit heeft de aandacht en door de verandering van het beurstraject hopen we dat deze trend zich voortzet.

    

   Beleidsplan 2018-2019

    

   Verantwoording 2017

   We hebben de koers die we in 2016 hebben ingezet voortgezet in 2017. Dit betekent aandacht voor verdere professionalisering van het fonds en het aanboren van nieuwe bronnen. Ook heeft het persoonlijk contact met onze donateurs veel aandacht gehad. Daarnaast zijn we samenwerkingsverbanden aangegaan binnen de universiteit. Door de lijn die ingezet is, is de verwachting dat de stijgende inkomsten wordt voortgezet. 

    

   Verantwoording 2016

   Met erg veel plezier kijkt Tanja Visser terug op het jaar waarin zij als fondsdirecteur aantrad. Stichting Nyenrode Fonds kende minimale inkomsten in 2015 en de donateurs waren onvoldoende op de hoogte van de impact die het fonds zou kunnen hebben op de studenten, de universiteit en het landgoed.

   Mede dankzij de maatregelen die we hebben genomen, zit het fonds weer in de lift. In 2017 kunnen we straks meer beurzen uitgeven dan we in 2015 totaal aan donaties hebben ontvangen. De eerste periode van 2016 hebben we vooral besteed aan het professionaliseren van het fonds, transparant maken van informatie ten aanzien van de bestedingen en het leren kennen van veel donateurs. De tweede helft van het jaar stond in het teken van acquisitie en het binden van onze donateurs. Ook hebben we veel aandacht besteed aan het opschonen van donateursbestanden en hebben we de eerste stappen gezet richting een online strategie.

    

   Verantwoording 2015